W roku szkolnym 2024/2025 rekrutacja do klas pierwszych odbywać się będzie wyłącznie elektronicznie. W portalu kandydata znajdziesz wszystkie niezbędne informacje o ofercie dydaktycznej szkoły oraz sposobie składania dokumentów.

Linki do naboru elektronicznego:

Technikum

https://podkarpacie.edu.com.pl/kandydat/app/offer_school_details.xhtml?schoolId=451

Szkoła branżowa I stopnia

https://podkarpacie.edu.com.pl/kandydat/app/offer_school_details.xhtml?schoolId=453

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kierunków kształcenia w roku szkolnym 2024/2025

Technikum

Technikum przygotowuje uczniów do egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Absolwenci technikum mogą kontynuować naukę na studiach wyższych. W technikum realizowane są przedmioty ogólnokształcące ujęte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym. W roku szkolnym 2024/2025 proponujemy kształcenie w zawodach:

Szkoła Branżowa Pierwszego Stopnia

Kształcenie w niej będzie realizowane w zakresie jednej kwalifikacji i potrwa 3 lata. Podczas nauki będzie można zdobyć dodatkowe umiejętności na kursach (np. spawalniczych, elektrycznych). Uczniowie odbędą płatną praktykę zawodową w zakładach pracy, które zapewniają absolwentom pierwszeństwo w zatrudnieniu. Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu, uczeń uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe I stopnia i wykształcenie zasadnicze. Następną perspektywą kształcenia jest szkoła branżowa II stopnia, która będzie trwała 2 lata, a jej absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe na poziomie technika, otrzyma świadectwo dojrzałości oraz możliwość podjęcia nauki na studiach wyższych.

  • elektromechanik
  • sprzedawca
  • operator obrabiarek skrawających
  • stolarz
  • krawiec
  • fryzjer

Możliwość komentowania została wyłączona.