Technik teleinformatyk – sterowniki PLC

Teleinformatyk to nowy zawód, który łączy w sobie co najmniej trzy dyscypliny: elektronikę, informatykę i zdobycze telekomunikacji. Kierunek ten kształci specjalistów, którzy bez trudności poruszają się w tematyce projektowania lokalnych sieci komputerowych i techniki światłowodowej, konfiguracji urządzeń sieciowych przewodowych i bezprzewodowych, konfiguracji central telefonicznych, budowie instalacji okablowania teleinformatycznego czy administrowania systemami Windows i Linux.

1. Kwalifikacje uzyskane w wyniku kształcenia

Kwalifikacja 1: INF.07.  Montaż  i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych oraz administrowanie systemami operacyjnymi

Kwalifikacja 2: INF.08. Eksploatacja i konfiguracja oraz administrowanie sieciami rozległymi

2. Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie teleinformatyk uzyska następujące umiejętności zawodowe:                                              

 • z zakresu uruchamiania i utrzymania terminali i przyłączy abonenckich,
 • montowania i eksploatacji systemów transmisyjnych,
 • administrowania systemami teleinformatycznymi,
 • instalowania oprogramowania sieciowego na serwerach,
 • zabezpieczenia komputerów i sieci przed zawirusowaniem,
 • konserwacji urządzeń sieciowych,
 • organizowania pracy lokalnej sieci teleinformatycznej.
 • prowadzenia dokumentacji rozliczeniowej sprzedaży usług sieciowych,
 • analizowania kosztów eksploatacji komputerów i sieci,
 • sporządzania ofert cenowych sprzedaży urządzeń i usług teleinformatycznych.

3. Technik teleinformatyk znajdzie zatrudnienie w: 

 • przedsiębiorstwach korzystających z elektronicznej informacji,
 • organach administracji publicznej,
 • w firmach świadczących usługi w zakresie telekomunikacji i teleinformatyki,
 • w zakładach montujących, sprzedających i serwisujących urządzenia komputerowe i sieciowe.

4. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Szkoła ma do dyspozycji pracownie teleinformatyczne, w których odbywa się kształcenie zawodowe. Praktyka zawodowa przeprowadzana jest w renomowanych firmach teleinformatycznych, na terenie województwa podkarpackiego.

Możliwość komentowania została wyłączona.