Technik technologii drewna

Technik technologii drewna to nowoczesny i wymagający zawód związany z rosnącym popytem na drewno i wyroby z drewna. Celem kształcenia jest przygotowanie do pracy w warunkach współczesnego świata. Przemysł, do którego napływa najwięcej bezpośrednich inwestycji zagranicznych to: przemysł płyt drewnopochodnych, przemysł celulozowo – papierniczy oraz przemysł meblarski. Dzięki aktywności i przedsiębiorczości właścicieli zakładów i zespołów zarządzających, którzy potrafią wykorzystać istniejące warunki i szanse rynkowe, branża meblowa stała się jednym z najważniejszych filarów polskiej gospodarki i skutecznie opiera się tendencjom spadkowym.

1. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

Kwalifikacja 1: DRM.04. Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych

Kwalifikacja 2: DRM.08. Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna  i materiałów drewnopochodnych

2. Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik technologii drewna będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • wykonywania wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych,
 • organizowania i wykonywania prac związanych z naprawą, renowacją i konserwacją wyrobów stolarskich,
 • programowania oraz obsługi obrabiarek i urządzeń stosowanych w procesie przetwarzania drewna,
 • sporządzania dokumentacji projektowej, konstrukcyjnej i technologicznej,
 • organizowania i nadzorowania procesów produkcyjnych związanych z przetwarzaniem drewna,
 • dodatkowo po zaliczeniu kwalifikacji BD.11. Wykonywanie robót ciesielskich lub kursu czeladniczego absolwent uzyskuje uprawnienia cieśli.

3. Technik technologii drewna znajdzie zatrudnienie w:

 • zakładach przemysłowych przy montażu, instalacji i eksploatacji urządzeń do obróbki drewna,
 • zajmować się zaopatrywaniem przedsiębiorstwa w materiały niezbędne do produkcji oraz reklamą i sprzedażą wyrobów oraz reklamacjami,
 • w zakładach przemysłu drzewnego meblarskiego lub tartacznego,
 • zakładach przemysłu stolarki budowlanej,
 • zakładach przemysłu opakowań,
 • zakładach przemysłu galanterii drzewnej,
 • ośrodkach projektowania i marketingu wyrobów z drewna.

Absolwenci mogą być zatrudniani w działach techniczno-produkcyjnych i nieprodukcyjnych, w laboratoriach zakładowych oraz branżowych na stanowiskach:

 • kierownik działu produkcyjnego,
 • technik kontroli jakości, technolog,
 • technik konstruktor,
 • operator obrabiarek, urządzeń, linii obróbczych i produkcyjnych, rzeczoznawca,
 • po zdaniu matury może kontynuować kształcenie na wyższych studiach.

4. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Szkoła wyposażona jest w niezbędny sprzęt i pracownie mogące kształcić i egzaminować w zawodzie technik technologii drewna. W skład wyposażenia wchodzi między innymi:

 • pracownię rysunku technicznego,
 • pracownię materiałoznawstwa i technologii przetwarzania drewna,
 • pracownię stolarską do kształcenia praktycznego.

Możliwość komentowania została wyłączona.