Technik robotyk

Technik robotyk

Technik robotyk jest jednym z zawodów przyszłości. Istotnymi składnikami robotyki  są mechanika, elektrotechnika, elektronika, automatyka oraz informatyka.

Zakres poznawanych przez uczniów zagadnień jest szeroki; nabywają oni wiedzę i umiejętności zarówno z mechaniki, jak i elektrotechniki, elektroniki, a także programowania. Zawód technik robotyk odpowiada na potrzeby dynamicznie zmieniającej się światowej gospodarki, która w coraz większym stopniu opiera się na automatyzacji i robotyzacji procesów wytwórczych. Wychodzi naprzeciw zarówno potrzebom rynku pracy, jak i oczekiwaniom młodych ludzi, którzy chcą się kształcić w kierunkach gwarantujących zdobycie atrakcyjnego, dobrze płatnego i cenionego przez pracodawców zawodu.

1. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

Uczniowie w trakcie nauki maja możliwość uzyskania dwóch kwalifikacji:

ELM.07. Montaż, uruchamianie i obsługa systemów robotyki

ELM.08. Eksploatacja i programowanie systemów robotyki

W zakresie kwalifikacji ELM.07. Montaż, uruchamianie i obsługa systemów robotyki:

 • montowanie konstrukcji mechanicznych robotów;
 • montowania urządzeń elektrycznych i elektronicznych;

 W zakresie kwalifikacji ELM.08. Eksploatacja i programowanie systemów robotyki:

 • uruchamianie i obsługiwanie układów pneumatycznych
  i elektropneumatycznych;
 • obsługiwanie robotów przemysłowych i urządzeń współpracujących;
 • programowanie robotów przemysłowych;
 • robotyzacja procesów produkcyjnych.

2. Sylwetka absolwenta:

Absolwent w zawodzie technik robotyk:

 • czyta i wykonuje rysunek techniczny,
 • posługuje się programami CAD/CAM,
 • posługuje się dokumentacja techniczna oraz narzędziami pomiarowymi,
 • projektuje i uruchamia układy sterowania elektropneumatycznego,
 • programuje sterowniki PLC, panele HML,
 • obsługuje i programuje roboty przemysłowe,
 • uruchamia i obsługuje układy mechaniczne i elektroniczne robotów,
 • posiada umiejętności tworzenia układów współpracy między robotami, projektowania linii produkcyjnych obsługiwanych przez roboty przemysłowe.

3. Technik robotyk może być zatrudniony jako:

 • operator i programista robotów przemysłowych,
 • konstruktor,
 • technolog,
 • montażysta robotów przemysłowych,
 • pracownik nadzoru technicznego systemów zrobotyzowanych.

4. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Szkoła posiada pracownie potrzebne do realizacji podstawy programowej.  Zajęcia praktyczne oraz egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie odbywają się w szkolnych pracowniach przedmiotowych.

Możliwość komentowania została wyłączona.