Technik przemysłu mody

Technik przemysłu mody to zawód, który wymaga odpowiedniego przygotowania do wykonywania zadań zawodowych. Na rynku pracy brakuje pracowników z kwalifikacjami nabytymi w toku kształcenia zawodowego. Produkcja odzieży w Polsce wchodzi w nowy etap rozwoju, w którym potrzebni są specjaliści w zawodzie przygotowani do realizacji zadań zawodowych związanych z projektowaniem wyrobów odzieżowych, wykonywaniem określonych modeli odzieży, organizacją procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych, szyciem odzieży na miarę, dokonywaniem poprawek krawieckich, a także planowaniem i realizacją działań związanych z marketingiem wyrobów odzieżowych.

1. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

Kwalifikacja 1: MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych

Kwalifikacja 2: MOD.11. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów

2. Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik przemysłu mody będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • kierownika produkcji odzieży,
 • pracownika działu przygotowania produkcji,
 • konstruktora odzieży,
 • technologa wyrobów odzieżowych oraz mistrza,
 • może też realizować zadania związane z promocją i dystrybucją wyrobów odzieżowych,
 • projektowaniem kolekcji oraz organizacją pokazów wyrobów odzieżowych,
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej związanej z projektowaniem oraz wykonywaniem wyrobów odzieżowych.

3. Technik przemysłu mody znajdzie zatrudnienie przy:

 • pracowniach projektowania odzieży,
 • w nowoczesnych i wyspecjalizowanych zakładach szwalniczych,
 • może prowadzić własna działalność gospodarczą,
 • w teatrze przy przygotowaniu strojów scenicznych.

4.Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Szkoła wyposażona jest w niezbędny sprzęt i pracownie mogące kształcić i egzaminować w zawodzie technik przemysłu mody. W skład wyposażenia wchodzi między innymi:

 • pracownia projektowania i wykonywania odzieży, w której znajduje się stanowisko do projektowania i modelowania form odzieży,
 • pracownia technologiczną,
 • pracownię odzieżową.

Możliwość komentowania została wyłączona.