Technik logistyk

Technik logistyk to nowoczesny zawód i wymagający zawód skierowany do osób przedsiębiorczych , kreatywnych z wyobraźnią i umiejętnościami planowania i organizowania różnego rodzaju przedsięwzięć.  Absolwenci tego kierunku są bardzo poszukiwani przez pracodawców, którzy cenią pracownika dobrze wykształconego i potrafiącego szybko reagować i dostosowywać się do zmieniającej rzeczywistości.

1. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

Kwalifikacja 1: SPL.01. Obsługa magazynów

Kwalifikacja 2: SPL.04. Obsługa transportu

2. Sylwetka absolwenta:

Absolwent w zawodzie technik logistyk jest przygotowany do wykonywania  następujących  zadań zawodowych:

  • przygotowania procesu logistycznego,
  • sporządzania dokumentów logistycznych,
  • ustalania należności za usługi logistyczne, przygotowania taryf przewozowych i spedycyjnych.

Potrafi organizować procesy zaopatrzenia, magazynowania, transportu i dystrybucji. Samodzielnie przygotowuje dokumenty związane z ubezpieczeniem krajowym i zagranicznym towarów i osób. Oblicz koszty dostawy i podstawowych parametrów wydajności procesów magazynowych.

3.Technik logistyk znajduje zatrudnienie w:

Technik logistyk może podejmować pracę w działach logistycznych przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo-spedycyjnych oraz w jednostkach samorządu terytorialnego m.in. na stanowiskach:

  • specjalisty planowania zakupów,
  • specjalisty handlu elektronicznego,
  • specjalisty systemów informacyjnych wspomagających dystrybucję,
  • specjalisty gospodarki odpadami,
  • specjalisty planowania produkcji i zapasów,
  • specjalisty transportu wewnętrznego.

4. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Szkoła posiada pracownie potrzebne do realizacji podstawy programowej.  Zajęcia praktyczne oraz egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie odbywają się w szkolnych pracowniach przedmiotowych.

Możliwość komentowania została wyłączona.