Technik reklamy

Technik reklamy  to  zawód przygotowujący do pracy zawodowej  w warunkach funkcjonowania współczesnego świata. Jest to zawód szeroko profilowy, który łączy   w sobie wiedzę ekonomiczną, plastyczną i psychologiczną. Zdobędziesz  wiedzę i umiejętności w zakresie posługiwania się narzędziami marketingowymi. Kierunek pokazuje jak rozwijać i budować wizerunek marki lub produktu, jak przygotować kampanię reklamową z wykorzystaniem różnych technik  reklamy wizualnej.

1. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

Kwalifikacja 1: PGF. 07. Wykonywanie przekazu reklamowego

Kwalifikacja 2: PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową

2. Sylwetka absolwenta:

Absolwent w zawodzie technik reklamy będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • organizowania oraz prowadzenia sprzedaży produktów i usług reklamowych
 • organizowania i prowadzenia kampanii reklamowej,
 • projektowania oraz wykonywania środków reklamowych,
 • pozyskiwania klientów do współpracy z agencjami reklamowymi i mediami,
 • gromadzenia informacji niezbędnych do realizacji zadań reklamowych,
 • tworzenie przekazów reklamowych dla różnych typów mediów,
 • określanie celów reklamowych przedsiębiorstw i wyznaczania sposobów ich realizacji.

3.Technik reklamy znajduje zatrudnienie w:

 • agencjach reklamowych,
 • działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych ,
 • dziale obsługi klienta,
 • dziale publikacji,
 • dziale badań rynkowych.

4. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Szkoła posiada pracownie komputerowe dobrze  wyposażone do realizacji podstawy programowej. Zajęcia praktyczne oraz egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie odbywają się w szkolnych pracowniach.

Możliwość komentowania została wyłączona.