Technik informatyk

Technik informatyk to obecnie jeden z najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku pracy. Zajmuje się zastosowaniem nowoczesnych technologii w zakresie gromadzenia, przekazu   i przetwarzania informacji.

1. Kwalifikacje uzyskane w wyniku kształcenia

Kwalifikacja 1. INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

Kwalifikacja 2.  INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

2. Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik informatyk uzyska następujące umiejętności zawodowe:

 • posługiwanie się systemami operacyjnymi,
 • praca w wybranych rodzajach sieci komputerowych,
 • posługiwanie się typowym oprogramowaniem użytkowym i narzędziowym,
 • konfiguracja sprzętu i oprogramowania,
 • posługiwanie się językami obsługi wybranych baz danych,
 • cyfrowe przetwarzanie obrazu i dźwięku.

3. Technik informatyk znajdzie zatrudnienie w:

 • firmy instalujące oprogramowanie i sieci internetowe,
 • firmy sprzedające sprzęt komputerowy,
 • wydawnictwa i drukarnie,
 • punkty serwisowe sprzętu komputerowego,
 • przedsiębiorstwa i instytucje korzystające z komputerów.

4. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Szkoła ma do dyspozycji pracownie informatyczne, w których odbywa się kształcenie zawodowe. Praktyka zawodowa przeprowadzana jest w  firmach informatycznych, na terenie województwa podkarpackiego.

Możliwość komentowania została wyłączona.