Technik elektryk – fotowoltaika

Technik elektryk to nowoczesny i wymagający zawód przyszłości, stawiający przed nowymi wyzwaniami i dający możliwość samorealizacji oraz dużej satysfakcji z wykonywanej pracy. Absolwenci tego zawodu są bardzo poszukiwani przez pracodawców, którzy cenią pracownika dobrze wykształconego i potrafiącego szybko reagować na zmieniającą się rzeczywistość. Praca technika elektryka wiąże się z dużą odpowiedzialnością, ponieważ czynności wykonywane przez elektryka zapewniają bezpieczeństwo osobom korzystającym z sieci energetycznych lub maszyn i urządzeń elektrycznych. Technik elektryk przygotowany jest do projektowania, wykonywania, diagnozowania stanu, dokonywania napraw instalacji elektrycznej i folowoltaicznej oraz maszyn i urządzeń zasilanych prądem elektrycznym.

1. Informacje dodatkowe

W zawodzie technik elektryk została wprowadzona modyfikacja programu nauczania dotycząca wprowadzenia nowych treści nauczania z dziedziny wykonywania i montażu instalacji fotowoltaicznych oraz domów inteligentnych. Program nauczania został zmodyfikowany po konsultacjach z pracodawcami: Elektromontaż Rzeszów, PZL Sędziszów S.A, którzy objęli patronatem kierunki kształcenia.

2. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

Kwalifikacja 1: ELE. 02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji maszyn i urządzeń elektrycznych

Kwalifikacja 2: ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

3. Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik elektryk będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • projektowanie instalacji fotowoltaicznych i sieci elektrycznych,
 • montaż i naprawa instalacji elektrycznej i elektronicznej,
 • instalowanie i obsługiwanie maszyn i urządzeń elektrycznych oraz układów energoelektronicznych,
 • wykonywanie przeglądów technicznych instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych,
 • lokalizowanie uszkodzeń, dokonywanie napraw, konserwacja instalacji, maszyn  i urządzeń elektrycznych,
 • diagnozowanie stanu izolacji urządzeń i maszyn elektrycznych,
 • konserwacja i naprawa linii napowietrznych i kablowych,
 • konserwacja i naprawa układów automatyki,
 • wykonywanie przyłączeń urządzeń elektrycznych(m.in. oświetlenie, ogrzewanie elektryczne),
 • prace elektroinstalacyjne,
 • prace montażowe i eksploatacyjne w układach automatyki, zabezpieczeń, sygnalizacji i pomiarów,
 • eksploatacja urządzeń ochrony odgromowej i środków ochrony przepięciowej  w obiektach budowlanych i sieciach elektroenergetycznych,
 • prowadzenie prac zgodnie z dokumentacją techniczną,
 • prowadzenie nadzoru nad funkcjonowaniem sieci,
 • naprawa i przezwajanie silników elektrycznych,
 • naprawa uszkodzonych elementów w rozdzielniach energii elektrycznej,
 • elektromechanika samochodowa,
 • organizowanie i wykonywanie prac w zakładach energetycznych, elektrowniach  i sieciach elektroenergetycznych.
 • uzyskania dodatkowych uprawnień, tj.: uprawnień SEP do 1 kV
 • uzyskanie certyfikatu instalatora inteligentnych domów.

4.Technik elektryk znajdzie zatrudnienie w:

 • zakładach przemysłowych przy montażu, instalacji i eksploatacji urządzeń  i aparatury elektrycznej,
 • warsztatach naprawczych urządzeń oraz aparatury elektronicznej i automatyki,
 • firmach instalujących sprzęt elektroniczny powszechnego użytku,
 • warsztatach naprawczych sprzętu elektronicznego,
 • w specjalistycznych placówkach handlowych.

5. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Szkoła wyposażona jest w niezbędny sprzęt i w pełni wyposażone pracownie mogące kształcić i egzaminować w zawodzie technik elektryk. W skład wyposażenia wchodzą:

 • pracownia elektrotechniki i elektroniki
 • pracownia montażu, konserwacji i eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych,
 • pracownia montażu, konserwacji i eksploatacji instalacji elektrycznych i fotowoltaicznych

Możliwość komentowania została wyłączona.