Technik elektronik

Technik elektronik to nowoczesny i wymagający zawód dający możliwość samorealizacji oraz dużej satysfakcji z wykonywanej pracy. Absolwenci tego zawodu są bardzo poszukiwani przez pracodawców, którzy cenią pracownika dobrze wykształconego i potrafiącego szybko reagować na zmieniającą się rzeczywistość.

1. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

Kwalifikacja 1: ELM.02. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych

Kwalifikacja 2: ELM.05. Eksploatacja urządzeń elektronicznych

2. Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik elektronik będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • instalowania, konserwowania, użytkowania i naprawy urządzeń elektronicznych,
 • serwisu urządzeń elektrotechnicznych i elektronicznych,
 • organizacji pracy w zakładach wytwórczych i naprawczych, placówkach badawczo-rozwojowych, oraz w innych jednostkach, gdzie są szeroko stosowane urządzenia elektroniczne,
 • uzyskania dodatkowych uprawnień, tj.: uprawnień SEP do 1 kV(w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV – wydawane uprawnienia elektryczne w formie świadectwa kwalifikacji są ważne przez okres 5 lat, a ponadto certyfikatu umiejętności programowania sterowników PLC.

3. Technik elektronik znajdzie zatrudnienie w:

 • zakładach przemysłowych przy montażu i eksploatacji urządzeń elektronicznych,
 • warsztatach naprawczych urządzeń, aparatury elektronicznej i automatyki,
 • firmach instalujących sprzęt elektroniczny powszechnego użytku,
 • warsztatach, serwisach sprzętu elektronicznego,
 • w specjalistycznych placówkach handlowych.

4. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Szkoła wyposażona jest w niezbędny sprzęt i pracownie mogące kształcić i egzaminować w zawodzie technik elektronik. W skład wyposażenia wchodzi między innymi:

 • pracownię urządzeń elektronicznych i automatyki,
 • pracownię programowania układów elektronicznych,
 • specjalistyczną pracownię pomiarową urządzeń elektronicznych.

Możliwość komentowania została wyłączona.