Technik chłodnictwa i klimatyzacji

1. Technik chłodnictwa i klimatyzacji to jeden z zawodów,  który cieszy się powodzeniem na lokalnym rynku pacy. Ze względu na zmieniający się mikroklimat zapotrzebowanie na kształcenie w tym zawodzie ciągle rośnie. Potrzeby na przygotowanie odpowiedniej kadry do wykonywania zadań związanych z zapewnieniem określonych warunków klimatycznych, czyli właściwej temperatury i wilgotności powietrza w różnych pomieszczeniach. Działania te niezbędne są do utrzymania odpowiednich warunków pracy umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie człowieka, stworzenia optymalnych warunków dla określonych procesów technologicznych w różnych dziedzinach gospodarki, a także zapewnienia odpowiednich warunków do  przechowywania i transportu  artykułów wymagających  niskich temperatur. Zapewnienie odpowiedniego mikroklimatu w pomieszczeniach wiąże się to ze wzrostem zapotrzebowania na urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne.  W związku z tym zachodzi potrzeba przygotowania odpowiednio wykwalifikowanych specjalistów do montażu i obsługi tych urządzeń.

2. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

Kwalifikacja 1: EE.15. Montaż eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji chłodniczych

Kwalifikacja 2: EE.16. Montaż eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych

3. Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik chłodnictwa i klimatyzacji będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • montowania i uruchamiania urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła,
 • oceniania stanu technicznego urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła,
 • obsługi i konserwacji urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła,
 • naprawy oraz modernizacji urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła,
 • organizowania prac związanych z montażem i eksploatacją urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła,
 • demontażu urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła, a także odzysku i uzdatniania czynników roboczych.

4. Technik chłodnictwa i klimatyzacji znajdzie zatrudnienie na stanowiskach:

 • stanowiskach produkcyjnych, handlowych i usługowych branży chłodnictwa i klimatyzacji, 
 • nadzoru technicznego urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych
 • w przemyśle spożywczym, budownictwie, transporcie, rolnictwie, służbie zdrowia oraz wykonywać usługi dla ludności.

5.Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Szkoła wyposażona jest w niezbędny sprzęt i pracownie mogące kształcić i  egzaminować w zawodzie technik chłodnictwa i klimatyzacji. W skład wyposażenia wchodzi między innymi:

 • pracownia rysunku technicznego do projektowania instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych,
 • pracownię elektrotechniki i elektroniki.

Kształcenie praktyczne odbywa się w renomowanych firmach na terenie województwa podkarpackiego.

Możliwość komentowania została wyłączona.