Technik automatyk

1. Technik automatyk Ze względu na interdyscyplinarny charakter wiedzy związanej z automatyką osoba posiadająca kwalifikacje przypisane do tego zawodu jest bardzo atrakcyjnym pracownikiem, poszukiwanym na rynku pracy. Absolwenci dysponują umiejętnościami posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu automatyki, używaną w maszynach i pojazdach, urządzeniach i systemach wytwórczych oraz urządzeniach i aparaturze diagnostycznej i pomiarowej. Przygotowani są również do twórczej aktywności w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych, kierowania i rozwijania produkcji w przedsiębiorstwach przemysłowych oraz zarządzania procesami technologicznymi.

2. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

Kwalifikacja 1: EE.17. Montaż i uruchamianie urządzeń automatyki przemysłowej

Kwalifikacja 2: EE.18. Przeglądy, konserwacja, diagnostyka i naprawa instalacji automatyki przemysłowej

3. Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik automatyk będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • obsługi i programowania robotów przemysłowych,
 • obsługi i programowania sterowników PLC,
 • automatyki i obsługi urządzeń współczesnych linii produkcyjnych i montażowych,
 • projektowania i serwisowania układów sterowania urządzeń i systemów automatyki,
 • diagnostyki i naprawy urządzeń z zastosowaniem nowoczesnych urządzeń pomiarowych,
 • montażu i demontażu urządzeń i systemów automatyki.

4. Technik automatyk znajdzie zatrudnienie w:

 • w przedsiębiorstwach produkcyjnych o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym
 • w firmach, w których pracownik spełnia szereg funkcji i zadań od produkcji do utrzymania ruchu,
 • może prowadzić własną działalność gospodarczą (np. usługową) w zakresie napraw i konserwacji urządzeń.

5. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia 

Szkoła wyposażona jest w niezbędny sprzęt i pracownie mogące kształcić i  egzaminować w zawodzie technik automatyk. W skład wyposażenia wchodzi między innymi:

 • pracownia elektrotechniki i elektroniki,
 • pracownia pomiarów przemysłowych,
 • pracownię urządzeń i układów automatyki,
 • pracownię sterowników programowalnych.

Możliwość komentowania została wyłączona.