Szkolne Koło Handlowców

SZKOLNE KOŁO HANDLOWCÓW

przy ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH im. prof. Karola Olszewskiego w Sędziszowie Młp.

zostaje uruchomione po raz pierwszy

czyli od 17.01.2019 r.

Zapraszam na spotkanie organizacyjne uczniów klas I, II, III –
w zawodzie TECHNIK HANDLOWIEC lub zainteresowanych

 17.01.2019 r. o godz. 14.35, sala A 28

Opiekun Koła

Elżbieta Bochenek

SZKOLNE KOŁO HANDLOWCÓW adresowane jest dla uczniów szczególnie zainteresowanych uruchomieniem, zorganizowaniem i prowadzeniem własnej firmy oraz podjęciem pracy na średnim szczeblu zarządzania w firmach. Zajęcia dodatkowe dla uczniów technikum handlowego odbywają się raz w tygodniu. Koło ma za zadanie ukierunkować i pogłębić wiedzę oraz przygotować do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na  zmieniającym się rynku pracy.

W ramach zajęć młodzież jest wdrażana do:

  • sprawnego prowadzenia obsługi biurowej związanej z działalnością handlową,
  • obsługiwania kasy fiskalnej, wagi elektronicznej, urządzenia do znakowania towarów oraz programu magazynowo – sprzedażowego Subiekt GT,
  • organizacji i prowadzenia sprzedaży towarów, nawiązywania współpracy
    z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi,
  • sporządzania dokumentacji handlowej,
  • pracy w zespole,
  • rozwiązywania zadań egzaminacyjnych z lat ubiegłych i zadań wzorowanych na zadaniach egzaminacyjnych

 

Celem Koła jest zachęcić do podjęcia w dalszej perspektywie studiów o kierunku ekonomicznym lub pokrewnym. Uczniowie uczestniczą w warsztatach, szkoleniach i seminariach naukowo- ekonomicznych organizowanych m.in. przez Państwową Inspekcje Pracy, Politechnikę Rzeszowską, itp.  W ramach SKH organizowane są spotkania z przedstawicielami firm handlowych i ludźmi sukcesu branży handlowej oraz wycieczki dydaktyczne i inne wyjścia zorganizowane.

 

Możliwość komentowania została wyłączona.