Szkoła branżowa I stopnia

1. Elektromechanicy należą do grupy poszukiwanych pracowników. Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych pracowników o wysokich kwalifikacjach zawodowych. Ze względu na spełniane funkcje produkcyjne i usługowe, absolwenci tego zawodu znajdują zatrudnienie przede wszystkim w przedsiębiorstwach przemysłowych, przedsiębiorstwach obsługowo-naprawczych, a także w innych działach gospodarki, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń elektrycznych. Szybkie przeobrażenia w technice, technologii, organizacji produkcji i usługach stwarzają potrzebę rozwijania kształcenia w zawodzie. Osoby przedsiębiorcze mogą tworzyć własne jednoosobowe firmy.

2. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

Kwalifikacja 1: ELE.01. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych

 3. Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie elektromechanika będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • prac montażowych i remontowych, które wykonuje pracownik zajmujący się wytwarzaniem, konserwacją oraz naprawą maszyn i urządzeń elektrycznych.
 • praca elektromechanika wymaga na ogół zespołowego działania i oparta jest na współpracy.
 • w zawodzie elektromechanika konieczna jest wysoka sprawność manualna i dobra koordynacja wzrokowo – ruchowa.

4. Elektromechanik znajdzie zatrudnienie na stanowiskach:

 • montażu i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
 • oceny stanu technicznego maszyn i urządzeń elektrycznych po montażu na podstawie pomiarów;
 • montażu układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej.

5.Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Szkoła wyposażona jest w niezbędny sprzęt i pracownie mogące kształcić i  egzaminować w zawodzie elektromechanik. W skład wyposażenia wchodzi między innymi:

 • pracownia obróbki ręcznej i montażu mechanicznego,
 • pracownia elektrotechniki,
 • pracownię montażu i obsługi maszyn i urządzeń elektrycznych, wyposażoną

1. Sprzedawca to zawód obecnie bardzo poszukiwany, który wymaga ciągłego kontaktu z innymi ludźmi. Jest jednym z najbardziej popularnych zawodów. Zapotrzebowanie na profesjonalnych sprzedawców będzie rosło, co jest związane z rozwojem sektora usług. Najwięcej ofert pracy z sektora „sprzedaż” jest obecnie kierowana do: sprzedawców, przedstawicieli handlowych, konsultantów, doradców.

2. Kwalifikacje uzyskane w wyniku kształcenia:

Kwalifikacja 1: HAN.01. Prowadzenie sprzedaży

3. Sylwetka absolwenta

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawca powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży,
 • wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży,
 • sporządzania dokumentów magazynowo – sprzedażowych,
 • obsługi urządzeń sprzedażowych i magazynowych,
 • językowe (język angielski), które są niezbędne w kontaktach handlowych,
 • posługiwania się techniką komputerową w handlu.
 • daje wiedzę z dziedziny sprzedaży towarów, organizacji sprzedaży, towaroznawstwa.

4. Sprzedawca znajdzie zatrudnienie w charakterze:

 • sprzedawcy w handlu detalicznym,
 • sprzedawcy w handlu hurtowym,
 • akwizytora sprzedaży,
 • organizatora sprzedaży usług,
 • przedstawiciela handlowego,
 • przedsiębiorcy – prowadzenie własnej działalności gospodarczej np. mała firma handlowa.

5. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Szkoła posiada w pełni wyposażoną pracownię niezbędną do realizacji podstawy programowej w zawodzie sprzedawca.

Operator obrabiarek skrawających to nowoczesny zawód, który zapewni atrakcyjną pracę oraz zapozna z nowoczesnymi metodami projektowania i wytwarzania. Absolwent  szkoły branżowej I stopnia zdobędzie umiejętności pracy na obrabiarkach sterowanych numerycznie i konwencjonalnych, będziesz umiał posługiwać się nowoczesnymi narzędziami pomiarowymi, zapoznasz się z budową i zastosowaniem narzędzi skrawających, poznasz zasady rysunku technicznego, nabędziesz  wiedzę na temat technologicznego przygotowania produkcji, poznasz programy wspierające proces projektowania i wytwarzania CAD/CAM.

1.Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

Kwalifikacja 1: MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających

2. Sylwetka absolwenta:

Absolwent kończący szkołę w zawodzie operator obrabiarek skrawających będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie,
 • pracy na obrabiarkach konwencjonalnych,
 • projektowania procesów technologicznych,
 • kontroli technicznej,
 • organizowania i nadzorowania prac związanych z obróbką skrawaniem,
 • naprawy i konserwacji maszyn i urządzeń,
 • montażu maszyn i urządzeń.

3.Operator obrabiarek skrawających znajduje zatrudnienie w:

 • zakładach przemysłowych przy obsłudze obrabiarek sterowanych numerycznie i obsłudze obrabiarek konwencjonalnych,
 • warsztatach  naprawczych maszyn i urządzeń,
 • obsłudze linii montażowych maszyn i urządzeń.

4.Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Szkoła posiada obrabiarki,  tokarki i frezarki konwencjonalne oraz CNC do obróbki metali, nowoczesny sprzęt pomiarowy, pracownię do rysunku technicznego CAD oraz pracownię do wspomagania wytwarzania CAM. Wszystkie zajęcia oraz egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie odbywają się w szkolnych pracowniach mechanicznych.

Stolarz to zawód  zajmujący się wykonywaniem wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych. Celem kształcenia jest przygotowanie do pracy w zakładach stolarskich na różnych stanowiskach związanych z produkcją, renowacją i konserwacją mebli i wyrobów stolarskich. Stolarz sporządza szkice wyrobów, czyta rysunki złożeniowe wyrobów, dobiera i przygotowuje do obróbki  maszynowej drewno i tworzywa drzewne.

1. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

Kwalifikacja 1: DRM.04. Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych

2. Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie stolarz będzie przygotowany do wykonywania   zadań zawodowych w zakresie:

 • wykonywania wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych,
 • wykonywania prac związanych z naprawą, renowacją  i konserwacją wyrobów stolarskich
 • obsługi obrabiarek i urządzeń stosowanych w procesie przetwarzania drewna.

3. Stolarz znajdzie zatrudnienie w:

 • zakładach przemysłowych przy montażu, instalacji i eksploatacji urządzeń do obróbki drewna,
 • w zakładach przemysłu drzewnego meblarskiego lub tartacznego,
 • zakładach przemysłu stolarki budowlanej,
 • zakładach przemysłu opakowań.

4. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Szkoła wyposażona jest w niezbędny sprzęt i pracownie mogące kształcić i egzaminować w zawodzie technik technologii drewna. W skład wyposażenia wchodzi między innymi:

 • pracownia rysunku technicznego,
 • pracownia materiałoznawstwa i technologii przetwarzania drewna,
 • pracownię stolarską do kształcenia praktycznego.

Krawiec to zawód na , który jest  bardzo duże zapotrzebowanie na rynku pracy. Absolwent będzie przygotowany do wykonywania odzieży miarowej i konfekcyjnej na każdym etapie produkcji. Pozna zasady tworzenia wyrobów odzieżowych, zapozna się z  parkiem maszynowym obowiązującym w branży odzieżowej.

1.Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

Kwalifikacja 1: MOD.03.Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych

2. Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie  będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • konstruowania i szycia wyrobów odzieżowych ,
 • dobierania materiałów i dodatków do wyrobu odzieżowego,
 • obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych podczas wytwarzania wyrobów odzieżowych,
 • wykonywania wyrobów odzieżowych na miarę,
 • świadczenia usług związanych z przeróbką i naprawą wyrobów odzieżowych.

3. Krawiec znajdzie zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach przemysłu odzieżowego,
 • firmach krawieckich w działach: szwalnia, krojownia, wzorcownia,
 • usługowych punktach krawieckich,
 • może prowadzić własną działalność gospodarczą.

4. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Szkoła wyposażona jest w niezbędny sprzęt i pracownie mogące kształcić i  egzaminować w zawodzie krawiec. W skład wyposażenia wchodzi między innymi: pracownia krawiecka wyposażona w narzędzia, maszyny podstawowe, specjalistyczne  i urządzenia do wytwarzania odzieży.

Fryzjer to grupa pracowników, którzy świadczą usługi fryzjerskie na rzecz klienta. Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych fryzjerów  o wysokich kwalifikacjach  zawodowych. Ze względu na potrzeby społeczeństwa zawód ten rozwija się i  powstaje dużo zakładów i salonów fryzjerskich w których  wykonywane są usługi dla indywidualnych klientów. Absolwenci szybko znajdują zatrudnienie w salonach fryzjerskich. Osoby przedsiębiorcze, pełne kreatywności  mogą tworzyć własne jednoosobowe firmy. W zawodzie tym wskazana jest wysoka sprawność manualna, komunikatywność i kreatywność.

1. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

Kwalifikacja 1: FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich

2. Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie fryzjer będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • pielęgnacji i regeneracji włosów,
 • strzyżenia damskiego i męskiego,
 • modelowania i formowania fryzur,
 • koloryzacji i rozjaśniania włosów,
 • stylizacji fryzur.

3. Fryzjer znajdzie zatrudnienie na stanowiskach:

 • w zakładach i salonach fryzjerskich,
 • może założyć własną działalność gospodarczą,
 • w zakładach wykonujących peruki, treski , tupety na stanowisku perukarza,
 • w teatrach, filharmoniach przy wykonywaniu fryzur.

4. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Szkoła wyposażona jest w niezbędny sprzęt i pracownie fryzjerskie mogące kształcić    i  egzaminować w zawodzie fryzjer. W skład wyposażenia wchodzi między innymi:

 • pracownia fryzjerska wyposażona w profesjonalny sprzęt, narzędzia , przybory, aparaty fryzjerskie nowej generacji.
 • pracownię wizualizacji wyposażoną w sprzęt multimedialny i program doboru fryzur.

Możliwość komentowania została wyłączona.