Rada SU

Rada Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2022/2023:

przewodnicząca: Wiktoria Gleń

z-ca przewodniczącego: Filip Gdowik

skarbnik: Kinga Paryś

sekretarz: Kinga Leśniak

Możliwość komentowania została wyłączona.