Rada SU

Rada Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2021/2022:

przewodnicząca: Klaudia Dereń

z-ca przewodniczącego: Kinga Leśniak

skarbnik: Jakub Misielak

sekretarz: Rafał Bezara

Możliwość komentowania została wyłączona.