Rada SU

Rada Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020:

przewodniczący: Arkadiusz Koza

z-ca przewodniczącego: Bartłomiej Bizoń

skarbnik: Klaudia Sokołowska

sekretarz: Grzegorz Wrona

Komentarze są wyłączone.