Programy profilaktyczne

ARS, czyli jak dbać o miłość.

Program realizowany w ZST od 2013/2014 roku

ASR-prezentacja programu

Szkoła współpracy. Rodzice, Uczniowie, Nauczyciele-Kapitałem nowoczesnej szkoły.

W ramach realizacji tego programu rodzice, uczniowie i nauczyciele uczestniczą w cyklu szkoleń i warsztatów na temat szeroko rozumianej współpracy w szkole. Efektem ich pracy będzie opracowanie programu współpracy.

Więcej o programie można znaleźć na stronie:http://www.szkolawspolpracy.pl/.

Bezpieczna Szkoła Bezpieczny Uczeń w ramach realizacji Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła!

Dwukrotnie uzyskaliśmy Certyfikat-Bezpieczna szkoła -Bezpieczny uczeń!

Certyfikat Bezpieczna Szkoła Bezpieczny uczeń

Sprawozdanie z realizacji zadań Bezpieczna szkoła – Bezpieczny uczeń 2012 r.

Sprawozdanie z realizacji zadań-Bezpieczna szkoła -Bezpieczny uczeń- 2014 r.

Szkoła promująca zdrowie.

Posiadamy Wojewódzki Certyfikat „Szkoła Promująca Zdrowie” !

Możliwość komentowania została wyłączona.