Poradniki dla Rodziców

Poradnik wiedzy o nowotworze złośliwym skóry:

ZnamięZnam_je

Poradniki dla rodziców i profesjonalistów:

1.Broszura – Jak chronić dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym?
2.Ulotka – „ Zły dotyk”.
3.Zachowania seksualne dzieci i młodzieży.

http://fdn.pl/materialy-dla-rodzicow?cat1=446&cat2=663&cat3=742 

Profilaktyka agresji i przemocy; Broszury edukacyjne – prawne aspekty przemocy w rodzinie:
1.Zagrożenia w Internecie. Zapobieganie − reagowanie. GRY KOMPUTEROWE.
2.Zagrożenia w Internecie. Zapobieganie − reagowanie. SEKSTING.
3.Postawy i oddziaływania dorosłych w przeciwdziałaniu przemocy rówieśniczej.

https://www.ore.edu.pl/materialy-do-pobrania

 

Zachęcam do zapoznania się z poradnikiem dla rodziców „Jak kochać i wymagać”. Znajdziecie tutaj Państwo odpowiedź na pytania m.in. jak określać dziecku granice, jak pomóc dziecku radzić sobie z uczuciami, jak zachęcać do współpracy, jak mądrze karać i chwalić? Skuteczność oddziaływań wychowawczych zależy od jakości relacji rodzic – dziecko. Jak wskazują liczne badania – więź emocjonalna jest najważniejszym czynnikiem chroniącym przed podejmowaniem przez dziecko zachowań ryzykownych (używanie substancji psychoaktywnych, agresja, łamanie prawa, przedwczesna inicjacja seksualna m.in.). Więź ponadto pozwala dziecku na osobową identyfikację z dorosłym przez co może on modelować pożądane zachowania dziecka.

Poradnik przeznaczony jest dla wszystkich rodziców. Dla tych, którzy już zetknęli się z używaniem przez dzieci narkotyków, a  także dla tych, którzy chcą dowiedzieć się więcej, choć nie mają tego problemu.

Poradnik przeznaczony dla wszystkich ,którzy zetknęli się z problemem przemocy w rodzinie.

Jeżeli mają Państwo w swoim domu problem nadużywania alkoholu przez męża, dzieci, żonę lub przyjaciół a może chcą więcej wiedzieć na temat uzależnienia alkoholowego ,to warto zapoznać się z Narodowym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Więcej o uzależnieniach m.in od nikotyny, alkoholu, środków psychoaktywnych znajdziecie Państwo m.in na portalu Stawiam na zdrowie http://e-stawiamnazdrowie.pl/.

Możliwość komentowania została wyłączona.