Aktywna Tablica

Nasza szkoła w roku szkolnym 2020/21 uczestniczy w programie Rządowym „Aktywna Tablica”. W ramach działań podjętych w tym programie wyposażyliśmy cztery sale w nowoczesny monitory interaktywny 75 calowy, 3 laptopy oraz wprowadzamy na lekcjach działania oparte na technologii informacyjno-komunikacyjnej.

Innym z podjętych działań jest zawarcie porozumienia i utworzenie międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu ze szkołami:

 • Zespołem Szkół w Ropczycach
 • Zespołem Szkół Agrotechnicznych w Ropczycach
 • Liceum Ogólnokształcącym w Sędziszowie Młp.
 • Liceum Ogólnokształcącym w Ropczycach

Zapraszamy kolejne Szkoły do podpisania porozumienia i uczestniczenia w sieci.

E – koordynatorzy programu:

 1. Bożena Feret – Zespół Szkół Technicznych w Sędziszowie Młp.
 2. Dorota Galat – Bubeńko – Zespół Szkół Agrotechnicznych w Ropczycach
 3. Krzysztof Kubik – Zespół Szkół w Ropczycach
 4. Piotr Ptaszek – Liceum Ogólnokształcące w Ropczycach
 5. Damian Zegar – Liceum Ogólnokształcące w Sędziszowie Młp.

Planowane działania w sieci:

 1. Zorganizowanie i udział w co najmniej 3 spotkaniach w ramach międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli,
 2. Zorganizowanie w szkole, co najmniej dwóch lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK w nauczaniu,
 3. Dzielenie się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami przez udostępnianie opracowanych scenariuszy zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK lub ćwiczeń/zadań interaktywnych lub innych ciekawych pomysłów – przykłady dobrych praktyk
 4. Wypełnianie ankiet oraz udział w badaniach
 5. Przedstawienie oraz złożenie na potrzeby organu prowadzącego sprawozdania z realizacji zadań wynikających z udziału w Programie

Przykładowe aplikacje do tworzenia interaktywnych pomocy dydaktycznych:

Możliwość komentowania została wyłączona.