Zaglądnij!

Poradniki:

Bezpieczne imprezy – poradnik dla młodzieży
http://wprewencji.policja.waw.pl/wp/porady/materialy-profilaktyczn/2625,Bezpieczne-imprezy-poradnik-dla-mlodziezy.html

Poradnik prawny dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych
https://www.ms.gov.pl/pl/poradnik-prawny-dla-mlodziezy/

Zaburzenia odżywiania się − problem współczesnej młodzieży
https://www.ore.edu.pl/promocja-zdrowia/4418-zdrowe-zywienie

Rozpoznawanie predyspozycji i zainteresowań gwarancją życiowego sukcesu!
Test do badania predyspozycji i zainteresowań zawodowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Możliwość komentowania została wyłączona.