Nauczyciele

Imię i nazwisko Nauczane przedmioty
1 Urszula Bassara matematyka
2 Renata Białek język angielski
3 Marek Bielak przedmioty zawodowe – technik elektryk
4 Wioletta Wiśniewska Fudala
język polski, biblioteka
5 Wojciech Czubocha język angielski
6 Małgorzata Drozd przedmioty zawodowe – technik usług fryzjerskich
7 Agnieszka Zięba-Kubik
język polski
8 Bożena Feret informatyka, przedmioty zawodowe – technik handlowiec
9 Elżbieta Bochenek
przedmioty zawodowe – technik handlowiec
10 Anna Stawarz historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, wiedza o kulturze
11 Renata Skomra, Maria Parys, Paweł Kardyś, Łukasz Ćwiczak
wychowanie fizyczne
12 Łukasz Czaja
przedmioty zawodowe mechaniczne
13 Aleksandra Draus plastyka
14 Sabina Kolbusz biologia, informatyka
15 Andrzej Kołodziej religia, wychowanie do życia w rodzinie
16 Marcin Kołodziej przedmioty zawodowe – technik elektryk, zajęcia praktyczne
17 Teresa Koszela przedmioty zawodowe – technik usług fryzjerskich
18 Paweł Koźlak przedmioty zawodowe – technik technologii drewna
19 Krzysztof Kubik przedmioty zawodowe – technik mechanik, technik teleinformatyk
20 Jerzy Marchlik przedmioty zawodowe – technik mechanik
21 Ks. Paweł Pietraszek
religia
22 Agata Subczak chemia
23 Grzegorz Patro informatyka, przedmioty zawodowe – technik mechanik
24 Małgorzata Pieprzak język niemiecki, biblioteka
25 Edward Rosa przedmioty zawodowe – technik elektryk
26 Marcin Skiba przedmioty zawodowe – technik elektryk
27 Anna Szeliga-Kuźniar pedagog, podstawy przedsiębiorczości
28 Aneta Tokarz, Monika Skiba
fizyka, informatyka
29 Barbara Twardowska język niemiecki, język angielski
30 Ewelina Paryś
przedmioty zawodowe – technik usług fryzjerskich

Komentarze są wyłączone.