POWER

PRAKTYKI ZAGRANICZNE – 2019/2020

Praktyki zawodowe 2020 – „Wyzwanie dla zawodowców- Hiszpania” – pobierz plik

Od 1 września 2019 r. rozpoczęła się realizacja PROJEKTU w ramach programu POWER

„MIĘDZYNARODOWA MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA UCZNIÓW
I ABSOLWENTÓW ORAZ KADRY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO”.

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w 94,29% oraz ze środków krajowych w 5,71%. W projekcie bierze udział 30 uczniów klas III w zawodzie:

  • technik mechanik – 8 osób,
  • technik usług fryzjerskich – 8 osób,
  • technik elektryk – 5 osób,
  • technik handlowiec – 9 osób.

Dofinansowanie projektu z UE: 338 193,66 zł

Regulamin rekrutacji dostępny jest na stronie internetowej oraz wszystkie informacje dotyczące rekrutacji dostępne są na tablicy informacyjnej obok sali A14.

 

 Rozpoczynamy realizację projektu w ramach programu POWER pt. „Mobilna kadra i mobilni uczniowie na międzynarodowym rynku pracy”. – 2018

Kwota dofinansowania (100%) projektu: 364 212,72 zł.

W ramach projektu przewidziano do realizacji dwa rodzaje działań:

  1. Udział 5 nauczycieli zawodu w tzw. Job shadowing (termin realizacji 10.02 – 16.02.2019)
  2. Udział 30 uczniów klas trzecich w praktykach zagranicznych (termin realizacji 17.03 – 13.04.2019):
    1. 15 uczniów (technik handlowiec, technik elektryk, technik technologii drewna) w Portugalii – partner projektu Braga Mob
    2. 15 uczniów (technik mechanik i technik usług fryzjerskich) w Niemczech – partner Vitalis Gmbh.

 

Komentarze są wyłączone.