Kursy

 ZAWÓD W ZASIĘGU RĘKI

Prowadzimy nabór na darmowe roczne kwalifikacyjne kursy zawodowe w zawodzie technik elektryk, technik mechanik i technik usług kosmetycznych.
Proponujemy zajęcia z następujących kwalifikacji:

 M.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających (obrabiarki CNC)
E.08 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych (uprawnienia SEP)
A.62 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp

Składanie podań w sekretariacie szkoły.
Kurs rozpocznie się po zebraniu odpowiedniej liczby kandydatów.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. W kwalifikacyjnych kursach zawodowych mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby pełnoletnie  bez względu na wykształcenie. Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Osoba, która zda egzamin otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie będzie mogła otrzymać osoba, która posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu (odpowiednio wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie) oraz zda egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, czyli posiada świadectwa potwierdzające uzyskanie kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie.

System kwalifikacyjnych kursów zawodowych daje niezwykłą szansę osobom z wykształceniem średnim licealnym  na zdobycie tytułu technika. W kursie tym mogą również uczestniczyć absolwenci zasadniczych szkół zawodowych oraz osoby bez wykształcenia. Mają oni teraz możliwość uzupełnienia „brakujących” kwalifikacji do poziomu technika bez konieczności powtarzania zakresu kształcenia odbytego w zasadniczej szkole zawodowej. Mogą one już teraz zdobywać kwalifikacje na poziomie technika i jednocześnie przygotowywać się do uzyskania wykształcenia średniego.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe są organizowane w formie zaocznej lub  stacjonarnej w systemie dziennym i wieczorowym zgodnie z preferencjami uczestników.

Podanie–>pobierz

Harmonogram E.08

Harmonogram M.19 – 13.09.19

Harmonogram A.62 rok szkolny 2019 2020

Harmonogram M.44 zmiana 08.01.2019

harmonogram-m.19-zmiana-08.10 2109.

 

Komentarze są wyłączone.