Jubileusz 40 lat Szkoły

Dnia 14 października 2017 roku w naszej szkole miało miejsce ważne i podniosłe wydarzenie – Jubileusz 40–lecia istnienia szkoły.

Przygotowania do obchodów Jubileuszu rozpoczęły się wiele miesięcy temu, ale szczególnie gorące i intensywne były ostatnie tygodnie. W ostatnią sobotę już od rana przed salą gimnastyczną gromadzili się goście Jubileuszu, uczniowie, nauczyciele i pracownicy. Zainteresowaniem cieszyły się okolicznościowe gazetki ze zdjęciami dyrektorów, grona profesorskiego, absolwentów a także fotografie ze studniówek, wycieczek, imprez szkolnych oraz ważnych wydarzeń. Na kilkanaście minut przed południem uformował się orszak z pocztem sztandarowym na czele, który udał się do Kościoła Farnego na Mszę Św. Mszę koncelebrowało 5 księży: ks. dziekan Krzysztof Gac, ks. proboszcz Ryszard Lis, gwardian Klasztoru Kapucynów OO. Stanisław Szlosek oraz księża absolwenci: Andrzej Chmiel i Piotr Przybek. Po zakończeniu Mszy pochód w towarzystwie zespołu mażoretek „Anturja” ze Skrzyszowa przemaszerował główną ulicą miasta i dotarł na salę gimnastyczną szkoły, gdzie odbyła się część oficjalna i artystyczna Jubileuszu.

Gdy już wszyscy zajęli miejsca prowadzący program Marta Dybka i Andrzej Kołodziej rozpoczęli część oficjalną. Najpierw wprowadzono na salę poczet sztandarowy, odśpiewano hymn państwowy, uczczono minutą ciszy pamięci nieżyjących dyrektorów, profesorów, pracowników, absolwentów i uczniów oraz powitali uczestników uroczystości. W dalszym ciągu prowadzący przedstawili historię szkoły, która była ilustrowana prezentacją multimedialną. Następnie głos zabrał Dyrektor szkoły Grzegorz Patro. Głos zabrali także Wicestarosta Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego Bernadeta Frysztak, Dyrektor Wydziału Edukacji Kultury i Sportu w starostwie Powiatowym Stanisław Skiba, Wizytator kuratorium Oświaty w Rzeszowie Alicja Krzak, Prezes PZL – Sędziszów Bogusław Satława, Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego Bogusław Kmieć, Przewodnicząca Międzyzakładowej Komisji NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania w Rzeszowie Bogusława Buda, Wiceprezes Oddziału ZNP w Sędziszowie Młp. Bernadeta Rogowska, Dyrektor LO w Ropczycach Grażyna Baran, Dyrektor LO w Sędziszowie Młp. Jan Flisak, emerytowana Dyrektor szkoły Teresa Parys-Lenartowicz i absolwent szkoły Krzysztof Kruczek.

Po części oficjalnej odbyła się część artystyczna. Przed publicznością zaprezentowały się mażoretki z zespołu Anturja oraz uczniowie szkoły w okolicznościowym programie. Uczniowie zaśpiewali m.in. „Mury” Jacka Kaczmarskiego i zatańczyli rock and rolla i twista.

Po zakończeniu programu uczestnicy uroczystości zostali zaproszeni na tort jubileuszowy i poczęstunek przygotowany w salach budynku B. Absolwenci mieli okazję spotkać się z nauczycielami, była okazja do wspomnień, wzruszeń i refleksji. M.D.

Zdjęcia wykonane przez uczniów naszej szkoły w galerii.

Możliwość komentowania została wyłączona.