Informacje

Informacja o IOD

Zespół Szkół Technicznych im. prof. Karola Olszewskiego w Sędziszowie Młp. informuje, że: Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Technicznych im. prof. Karola Olszewskiego w Sędziszowie Młp., ul. Wyspiańskiego 2, 39-120 Sędziszów Młp. jest adw. Jakub Curzytek, kontakt: 692616480, e-mail kancelaria@adwokatcurzytek.pl

 

Opłaty za duplikaty legitymacji i świadectw

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw. (Dz. U. Nr 58, poz.504 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).
Uprzejmie zawiadamiamy, że za wydanie duplikatu świadectwa lub legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości:

  • duplikat legitymacji szkolnej – 9,00 zł
  • duplikat świadectwa – 26,00 zł

Opłatę wnosi się na rachunek bankowy:
Zespół Szkół  Technicznych im. prof. Karola Olszewskiego w Sędziszowie Młp.
Bank Spółdzielczy w Ropczycach

65 9171 0004 0020 1120 2000 0010

z dopiskiem imię i nazwisko ucznia/absolwenta, dotyczy opłaty za duplikat legitymacji lub świadectwa.

Osoba zainteresowana składa w sekretariacie szkoły podanie z prośbą o wydanie duplikatu świadectwa lub legitymacji szkolnej. Do podania należy załączyć:

  • dowód wpłaty
  • aktualne zdjęcie (w przypadku prośby o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej)
  • zniszczoną legitymację (w przypadku posiadania zniszczonego dokumentu).

Wydanie duplikatu następuje po potwierdzeniu przez osobę zainteresowaną odbioru dokumentu własnoręcznym podpisem.

Możliwość komentowania została wyłączona.