Ogłoszenie

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. prof. Karola Olszewskiego w Sędziszowie Młp. informuje, że od poniedziałku, 15 lutego 2021 roku nadal obowiązują dotychczasowe zasady funkcjonowania szkół.
Uczniowie szkół ponadpodstawowych do końca lutego br. będą uczyć się zdalnie, poza wyjątkami dotyczącymi kształcenia zawodowego i możliwością organizowania tzw. próbnych egzaminów na terenie szkoły.
W ramach wsparcia do Państwa dyspozycji pozostają: dyrektor szkoły, pedagog, wychowawcy i nauczyciele uczący. Konsultacje dla Uczniów odbywają się zgodnie z planem podanym przez wychowawców. Kontakt również za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Kolejne decyzje dotyczące funkcjonowania szkół i placówek będą podejmowane pod koniec lutego.

Ogłoszenie

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. prof. Karola Olszewskiego w Sędziszowie Młp. informuje, że od poniedziałku, 1 lutego 2021 roku nadal obowiązują dotychczasowe zasady funkcjonowania szkół i placówek.
Uczniowie szkół ponadpodstawowych do 14 lutego br. będą uczyć się zdalnie, poza wyjątkami dotyczącymi kształcenia zawodowego. Wprowadzono możliwość organizowania tzw. próbnych egzaminów szkolnych na terenie szkoły.

Szczegóły: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/funkcjonowanie-szkol-od-1-lutego

W ramach wsparcia do Państwa dyspozycji pozostają: dyrektor szkoły, pedagog, wychowawcy i nauczyciele uczący. Konsultacje dla Uczniów odbywają się zgodnie z planem podanym przez wychowawców. Kontakt również za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

Ogłoszenie

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. prof. Karola Olszewskiego w Sędziszowie Młp. informuje, że w związku z ukazaniem się Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 roku, zmieniającego Rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, dotyczącego Organizacji nauki w szkołach i placówkach po feriach,od dnia 18 stycznia 2021 r. do dnia 31 stycznia 2021 roku zajęcia dydaktyczno – wychowawcze odbywają się w formie zdalnej.

Zajęcia praktyczne odbywają się na takich zasadach jak przed feriami, z zachowaniem reżimu sanitarnego, w określonych warunkach organizacyjnych.

Informacje dotyczące organizacji pracy szkoły będą przekazywane na bieżąco przez wychowawców klas i nauczycieli uczących. W związku z tym, bardzo proszę o sprawdzanie wiadomości na dzienniku elektronicznym.

Pogodnych Świąt

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice, Absolwenci i Sympatycy

Niech ta magiczna moc wigilijnego wieczoru przyniesie Wam spokój i radość, niech każda chwila Świąt będzie pełna wiary i nadziei,
a nadchodzący Nowy Rok niech będzie obfity w pomyślność.

Życzę zdrowia, pogody ducha, spełnienia marzeń oraz wielu sukcesów.
Sabina Kolbusz

Dyrektor szkoły

Ogłoszenie

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. prof. Karola Olszewskiego w Sędziszowie Młp. informuje, że w dniach 23 i 24 grudnia 2020 roku szkoła będzie zamknięta.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki, zajęcia dydaktyczno – wychowawcze do dnia 3 stycznia 2021 roku odbywają się w formie zdalnej.

W roku szkolnym 2020/2021 Ferie zimowe trwają na terenie całego kraju od 4 do 17 stycznia 2021 roku.

Ogłoszenie

Na terenie szkoły wciąż obowiązuje zakrywanie ust i nosa maseczką. Pamiętać należy o zachowaniu dystansu  2 m oraz dezynfekcji rąk przy wejściu do budynku.

Ogłoszenie

Dyrektor szkoły informuje,
że nauka z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, którą wprowadzono 25 marca br., zostaje przedłużona do 26 czerwca. Od 1 czerwca organizowane są konsultacje z nauczycielami w szkole, dla wszystkich chętnych uczniów.

W ramach wsparcia do Państwa dyspozycji pozostają: dyrektor szkoły, pedagog, wychowawcy i nauczyciele uczący. Konsultacje nauczycieli dla Rodziców i Uczniów odbywają się również poprzez kontakt mailowy, za pomocą dziennika elektronicznego, a dyrektor i wychowawcy pozostają do dyspozycji w kontakcie telefonicznym. Prosimy uczniów, rodziców i opiekunów o sprawdzanie informacji w dzienniku elektronicznym.

Dyżury Nauczanie Zdalne – pobierz plik

 KONTAKT TELEFONICZNY POD NUMERAMI:
Sekretariat szkoły tel. (17) 22 16 424

Dyrektor tel. kom. 667 788 103

 

Ogłoszenie

Dyrektor szkoły informuje,
że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 roku, zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zajęcia dydaktyczno – wychowawcze są zawieszone, a do 7 czerwca 2020 roku przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty.

W okresie zawieszenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych nauka nadal będzie odbywać się na odległość. W ramach wsparcia do Państwa dyspozycji pozostają: dyrektor szkoły, pedagog, wychowawcy i nauczyciele uczący. Konsultacje nauczycieli dla Rodziców i Uczniów odbywają się poprzez kontakt mailowy, za pomocą dziennika elektronicznego, a dyrektor i wychowawcy pozostają również do dyspozycji w kontakcie telefonicznym. Prosimy uczniów, rodziców i opiekunów o sprawdzanie informacji w dzienniku elektronicznym.
Od 25 maja 2020 roku zapraszamy absolwentów na konsultacje, które będą się odbywały zgodnie z ustalonym przez nauczycieli harmonogramem oraz z zachowaniem procedur postępowania mających na celu zapobieganie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły w trakcie prowadzonych w szkole konsultacji.

Dyżury Nauczanie Zdalne – pobierz plik

 Do dnia 7 czerwca 2020 roku 
KONTAKT TELEFONICZNY POD NUMERAMI:
Sekretariat szkoły tel. (17) 22 16 424

Dyrektor tel. kom. 667 788 103

Ogłoszenie

Dyrektor szkoły informuje,
że zgodnie z nowelizacją rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej
do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty.

Zostały również podane terminy egzaminów: część pisemna egzaminu maturalnego w terminie głównym dla absolwentów wszystkich typów szkół rozpocznie się w poniedziałek, 8 czerwca 2020 roku i potrwa do 29 czerwca. W tym roku nie będzie egzaminów ustnych. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (Formuła 2012 i Formuła 2017) potrwa od 22 czerwca do 9 lipca br.

Zaplanowane dni wolne: 29 kwietnia oraz 4 – 6 maja 2020 roku, Zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. prof. Karola Olszewskiego w Sędziszowie Młp. z dnia 22 kwietnia 2020 roku, zostają anulowane. W dniach tych odbywają się zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w formie zdalnej. 

W związku z obecną sytuacją nauka nadal będzie odbywać się na odległość. W ramach wsparcia do Państwa dyspozycji pozostają: dyrektor szkoły, pedagog, wychowawcy i nauczyciele uczący. Konsultacje nauczycieli dla Rodziców i Uczniów odbywają się poprzez kontakt mailowy, za pomocą dziennika elektronicznego, a dyrektor i wychowawcy pozostają również do dyspozycji w kontakcie telefonicznym. Prosimy uczniów, rodziców i opiekunów o sprawdzanie informacji w dzienniku elektronicznym.

Dyżury Nauczanie Zdalne – pobierz plik

Do dnia 24 maja 2020 r. budynek szkoły jest zamknięty.
KONTAKT TELEFONICZNY POD NUMERAMI:
Sekretariat szkoły tel. (17) 22 16 424

Dyrektor tel. kom. 667 788 103

Informacja dla uczniów klas IV

W związku z ograniczeniem funkcjonowania szkoły, nie będzie tradycyjnej uroczystości zakończenia zajęć, podczas której wręczone byłyby świadectwa .  Odbiór świadectw odbędzie się indywidualnie, zgodnie z ustalonym harmonogramem, podanym przez wychowawców klas IV, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Ogłoszenie

Dyrektor szkoły informuje,
że zgodnie z rozporządzeniem  Ministra Edukacji Narodowej
zajęcia dydaktyczno – wychowawcze są zawieszone
do 26 kwietnia 2020 r.

Egzaminy maturalne zostają przełożone na termin późniejszy.

W związku z obecną sytuacją w naszej szkole w dalszym ciągu odbywa się nauczanie zdalne . W ramach wsparcia do Państwa dyspozycji pozostają: dyrektor szkoły, pedagog, wychowawcy i nauczyciele uczący. Konsultacje nauczycieli dla Rodziców i Uczniów odbywają się poprzez kontakt mailowy, za pomocą dziennika elektronicznego, a dyrektor i wychowawcy pozostają również do dyspozycji w kontakcie telefonicznym.

Dyżury Nauczanie Zdalne – pobierz plik

Do dnia 26 kwietnia 2020 r. budynek szkoły jest zamknięty.
KONTAKT TELEFONICZNY POD NUMERAMI:
Sekretariat szkoły tel. (17) 22 16 424
Dyrektor tel. kom. 667 788 103

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2018/2019

Uroczystość rozpoczęcia Roku Szkolnego 2018/2019, odbędzie się 3 września 2018 roku (poniedziałek) w/g harmonogramu:

  • 8:00 – Msza Św. w Kościele Parafialnym pw. NNMP w Sędziszowie Młp.
  • 9:00 – Akademia w budynku B ZST w Sędziszowie Młp.
  • spotkania nauczycieli wychowawców z uczniami:

klasa I ef – wychowawca M. Pieprzak – sala A4,
klasa I m – wychowawca R. Białek – sala A9,
klasa II ef – wychowawca M. Bielak – sala A27,
klasa II hd – wychowawca A. Szeliga-Kuźniar – sala A24,
klasa II m – wychowawca A. Stawarz – sala A26,
klasa III eh – wychowawca B. Twardowska – sala A25,
klasa III f – wychowawca M. Drozd – sala A8,
klasa III m – wychowawca J. Marchlik – sala A14,
klasa IV ef – wychowawca T. Koszela – sala A29,
klasa IV mh – wychowawca U. Bassara- sala A10. 

Informacja dotycząca rządowego programu „Dobry Start”

1 czerwca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rządowego programu „Dobry Start”. Dzięki programowi rodzice i opiekunowie – bez względu na dochody – otrzymają raz w roku wsparcie finansowe w wysokości 300 zł. Będą mogli przeznaczyć je na zakup m.in. przyborów szkolnych, czy odzieży na nowy rok szkolny. Świadczeniem zostaną objęci wszyscy uczniowie do ukończenia 20. roku życia. W przypadku dzieci niepełnosprawnych wsparcie będzie przysługiwało do ukończenia 24. roku życia. Program „Dobry Start” to również wsparcie dla uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych od 7. roku życia do zakończenia zajęć. W związku z tym proszę o zapoznanie się z załączonymi dokumentami.

2018.06.11_List do dyrektorów szkół_Dobry Start

Dobry Start_plakat

Dobry Start_ulotka

Bezpieczne wakacje 2018!

Okres wakacyjny to czas szczególny. Wielu z nas wyjeżdża na urlop, a dzieci i młodzież spędzają wakacje nad wodą, w górach, na obozach i koloniach. Towarzyszące wypoczynkowi odprężenie sprawia, że nieraz zapominamy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Zanim udacie się na wypoczynek przydatne mogą okazać się: Poradniki bezpiecznego wypoczynku i baza wypoczynku zamieszczone na stronie MEN oraz   wskazówki jak bezpiecznie wypoczywać na stronie Akcji-Bezpieczne wakacje 2018! Życzymy Państwu i Wam Drodzy Uczniowie bezpiecznego wypoczynku! A.Sz.K.

 

poradnik_bezpiecznego_wypoczynku_men_lato_2018

Rekrutacja trwa!

Twoi koledzy i koleżanki już złożyli podanie do naszej szkoły. Dołącz do nas i Ty!


Dlaczego my?
Ponieważ:
* u nas wyjątkowi ludzie, wspaniała atmosfera, wyrozumiali nauczyciele, nowoczesne pracownie idealne warunki na zdobywanie wiedzy
* proponujemy bogatą ofertę zawodów-każdy znajdzie coś dla siebie
* tylko my w całym powiecie kształcimy elektryków, techników usług fryzjerskich i technologii drewna
* z nami wyjedziesz na bezpłatne miesięczne praktyki do Anglii, Portugalii lub Niemiec
* z nami zyskasz doświadczenie zawodowe i zarobisz pierwsze pieniądze korzystając z płatnych staży
* z nami rozwiniesz swoje pasje i uzdolnienia
* u nas bezpłatne kursy z pierwszeństwem dla 18 letnich uczniów i absolwentów naszej szkoły

Czekamy na Ciebie!

Zakończenie Roku Szkolnego 2017/2018

« z 3 »

Zaproszenie na I Olimpiadę Sportową

19 czerwca 2018 roku po raz pierwszy w naszej gminie odbędzie się I Olimpiada Sportowa pod patronatem Młodzieżowej Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim. Wydarzenie będzie miało miejsce na Stadionie Miejskim w Sędziszowie Małopolskim (ulica Sportowa 22), początek o godzinie 9.00. Pan Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego zachęca uczniów do udziału w różnych konkurencjach, jak również do kibicowania sportowcom.

„Świadomi zagrożeń – bardziej bezpieczni”

Już po raz kolejny w szkole rozmawiamy o bezpieczeństwie, tym razem w kontekście zbliżających się wakacji. Wychowawcy i pedagog szkolny rozpoczęli szkolną profilaktyczną akcję pn. „Świadomi zagrożeń – bardziej bezpieczni”. Tematykę związaną z bezpieczeństwem na wakacjach, wyjazdach zagranicznych i zagrożeniach m.in. handlem ludźmi zrealizowano na lekcjach z podstaw przedsiębiorczości i zajęciach z wychowawcą. Przypominamy, że ważne nr telefonów, z których możecie skorzystać nie tylko w okresie wakacyjnym ale i przez cały rok, zamieszczono w zakładce pedagog na stronie szkoły. Tam znajdziecie również przydatne informacje i poradniki. Życzę ciekawej lektury! Pedagog

Uczniowie ZST na Pikniku Rodzinnym w Chechłach

W dniu 10 czerwca 2018 r. nasi uczniowie na Rodzinnym Pikniku w Chechłach przeprowadzili warsztaty fryzjerskie, promując szkołę i zawód. Celem było wykonanie fryzur dla dzieci i rodziców. Podczas warsztatów uczniowie wykonywali: strzyżenie, upięcia, koki oraz stylizacje paznokci. Atmosfera była bardzo miła, wesoła w czasie modelowania, karbowania, upinania, a efekty były niepowtarzalne. Serdecznie dziękujemy organizatorom Pikniku za zaproszenie, a naszej młodzieży za współpracę, pomoc i pożytecznie spędzony czas pełen wrażeń, inspiracji i integracji. Uczniowie z klasy I, II w zawodzie technik usług fryzjerskich mogli rozwijać umiejętności praktyczne w tym zawodzie. Opiekun Małgorzata Drozd

Wycieczka programowa

8 czerwca uczniowie klasy 2 m uczestniczyli w wycieczce przedmiotowej do Polskich Zakładów Lotniczych Sp. z o.o. – PZL Mielec, jest to największy w Polsce producent samolotów. Zakład produkuje helikoptery BLACK HAWK dla odbiorców międzynarodowych, a także samoloty typu M28, M28B Bryza, M18 Dromader. Chłopcy zwiedzili hale produkcyjne i obserwowali kolejne etapy procesu wytwarzania. Mieli również okazję zobaczyć wcześniej produkowane przez firmę modele samolotów, w tym rekonstrukcję przedwojennego dwusilnikowego bombowca PZL.37 Łoś. A.S.

« z 6 »

Wizyta w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ropczycach

W dniu 4 czerwca 2018 r. w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ropczycach uczennice klasy 2f przeprowadziły warsztaty w realizacji projektu socjalnego pn.: „Wychowywać z pasją”. Celem warsztatów była pomoc w zmianie wizerunku pań biorącym udział w tym projekcie. Podczas warsztatów uczennice wykonywały farbowanie, strzyżenie, pielęgnację włosów oraz paznokcie hybrydowe i makijaż. Serdecznie dziękujemy paniom z Ośrodka Pomocy, za to że uczennice ZST miały możliwość popracować z „żywym klientem”, a tym samym rozwijać umiejętności praktyczne w tym zawodzie. Opiekunowie: Małgorzata Drozd Ewelina Jaworek-Cabaj

Informacja o IOD

Zespół Szkół Technicznych im. prof. Karola Olszewskiego w Sędziszowie Młp. informuje, że: Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Technicznych im. prof. Karola Olszewskiego w Sędziszowie Młp., ul. Wyspiańskiego 2, 39-120 Sędziszów Młp. jest adw. Jakub Curzytek, kontakt: 692616480, e-mail kancelaria@adwokatcurzytek.pl

Kolejna wizyta uczniów ze Szkoły Podstawowej

W Zespole Szkół Technicznych w Sędziszowie Małopolskim 21 maja gościli uczniowie klas II i IV Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Marii Kantora z Wielopola Skrzyńskiego. Celem ich wizyty było zapoznanie się z zawodami: fryzjera, stolarza, mechanika, handlowca, elektryka i informatyka, a swoje predyspozycje mogli sprawdzić pod opieką nauczycieli zawodowców: Eweliny Jaworek- Cabaj, Małgorzaty Drozd, Marcina Kołodzieja i Marka Bielaka podczas praktycznych zajęć na pracowniach. W pracowni fryzjerskiej, uczennice klasy II Technikum fryzjerskiego , pokazywały młodszym kolegom i koleżankom swoje umiejętności zawodowe w tworzeniu fryzur damskich i męskich. Prezentowały młodzieży przybory i urządzenia fryzjerskie wykorzystywane podczas pracy: suszarki, nożyczki termiczne, maszynki do strzyżenia,  szczotki i grzebienie oraz preparaty: szampony, płyny i lakiery do włosów. Dzieci miały okazję przyjrzeć się różnym zabiegom fryzjerskim takim jak: farbowanie, strzyżenie czy mycie włosów, układanie fryzur, a także uczestniczyć w warsztatach i samodzielnie wykonywać róże style uczesań. Popularnością cieszył się fotel z myjką. Atmosfera była fantastyczna. Dla większości praca fryzjera i kosmetyczki okazała się ciekawym zajęciem ale każdy na własne oczy mógł zobaczyć, że praca ta wymaga również siły i cierpliwości. Na zakończenie spotkania uczniowie z zaprzyjaźnionej podstawówki zostali poczęstowani słodyczami. Każde dziecko wróciło do domu zadowolone i radosne z kolorowymi akcentami we fryzurach, różnymi splotami z długich włosów i fryzurami z modnymi stylizacjami męskimi. Wszyscy uczniowie szkoły podstawowej wcielili się w rolę modeli, opuszczając ZST z wystrzałowymi fryzurami. Serdecznie dziękujemy uczniom Szkoły Podstawowej z Wielopola wraz z opiekunami za to że uczennice ZST miały możliwość popracować, spełnić wymagania młodego klienta, a tym samym rozwijać umiejętności praktyczne. Opiekunowie: Małgorzata Drozd i Ewelina Jaworek-Cabaj.

XI Podkarpacka Majówka Młodych

W piątek 18 maja uczniowie naszej szkoły wzięli udział w XI Podkarpackiej Majówce Młodych. Mimo kapryśnej pogody, w dobrych humorach pokonaliśmy trasę z Wiśniowej do Siedliska Janczar w Pstrągowej, gdzie czekał ciepły posiłek i zabawy integracyjne. A.S.

« z 6 »

227 Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

W tym roku świętowaliśmy 227 Rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, również reprezentacja naszej szkoły wzięła udział w tej doniosłej uroczystości. Obchody rozpoczęły się od przemarszu sprzed Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury delegacji samorządowców, służb mundurowych oraz szkół w asyście orkiestry do kościoła pw. Narodzenia NMP na Mszę Św. w intencji Ojczyzny. Następnie złożono kwiaty pod pomnikiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Dalsza część uroczystości przeniosła się przed ratusz, gdzie złożono kwiaty pod tablicami upamiętniającymi poległych za Ojczyznę oraz głos zabrał burmistrz Bogusław Kmieć. A.S.

« z 3 »

Pożegnanie absolwentów

W dniu 27 kwietnia 2018 w naszej szkole miało miejsce uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klas czwartych technikum. Społeczność szkolna wraz z nauczycielami i przedstawicielami starostwa w osobie pani starosty Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego pani Bernadety Frysztak oraz członka zarządu pana Ryszarda Filipka uczestniczyli we Mszy Św. w kościele parafialnym pw. NNMP w Sędziszowie Młp., podczas której kazanie wygłosił ks. proboszcz Ryszard Lis. Po Mszy Św. uczniowie klas czwartych wraz z nauczycielami udali się na salę gimnastyczną, gdzie miało miejsce uroczyste pożegnanie. Absolwenci otrzymali nagrody i dyplomy za wyniki w nauce i pracę na rzecz szkoły, wysłuchali przemówienia i życzeń dyrektora Grzegorza Patro oraz pani starosty Bernadety Frysztak. Po wysłuchaniu montażu słowno-muzycznego maturzyści złożyli kwiaty na ręce wychowawców, starosty i dyrektora w podziękowaniu za ich pracę i wskazywanie właściwej drogi.  Tegoroczna akademia była przygotowana przez uczniów klas młodszych, którzy pożegnali swoich starszych kolegów nie tylko wierszem i piosenką, lecz także słodkim upominkiem. Tegorocznym absolwentom życzymy wszystkiego najlepszego! R.B.

« z 17 »

Uroczystości na Górze Śmierci

W środę 25 kwietnia przedstawiciele ZST wzięli udział w corocznych Uroczystościach Patriotyczno-Religijnych na Górze Śmierci w Pustkowie. Kultywowanie pamięci o więźniach różnych narodowości przetrzymywanych i represjonowanych w obozach pracy przymusowej w Pustkowie wpisane jest w lokalną tradycję. 

« z 2 »

Udział ZST w „Interaktywnym Pikniku Edukacyjnym”

W związku z realizacją projektu „Do wiedzy przez eksperyment oraz technologie informacyjno – komunikacyjne” 120 uczniów naszej szkoły uczestniczących w projekcie zostało zaproszonych do udziału w „Interaktywnym Pikniku Edukacyjnym”, który odbył się w OENiPAS w Czudcu w dniu 25 kwietnia br. w godzinach od 8.00 do 12.00. Program obejmował udział w wykładzie otwierającym oraz aktywny udział w eksperymentach, grach i symulacjach na 60 stanowiskach wystawowych. Każdy z uczestników Pikniku otrzymał zestaw gadżetów oraz ciepły posiłek wraz z napojami.