Aktualności SU

W dniu 30 września 2021 roku w Zespole Szkół Technicznych im. prof. Karola Olszewskiego zostały przeprowadzone wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego. Do wyborów zgłosiło się 4 kandydatów. W wyborach oddano 228  głosy, z czego 225 było ważnych, zaś nieważnych 3. Oto pełna lista kandydatów oraz liczba uzyskanych głosów:

1) Bezara Rafał – 49

2) Dereń Klaudia – 67

3) Leśniak Klaudia – 59

4) Misielak Jakub – 50

Komisja wyborcza:

Uczniowie: Brończyk Katarzyna, Święch Anna, Zymróz Aleksandra

Opiekunowie SU: mgr Wioleta Wiśniewska-Fudala

Z dniem 01.10.2021 r. powołana została Rada SU  na rok szkolny 2021/2022 w składzie:

1) Przewodnicząca: Dereń Klaudia

2) Z-ca Przewodniczącego: Leśniak Kinga

3) Skarbnik: Misielak Jakub

4) Sekretarz: Bezara Rafał

Możliwość komentowania została wyłączona.