Aktualności SU

W dniu 30 września 2022 roku w Zespole Szkół Technicznych im. prof. Karola Olszewskiego zostały przeprowadzone wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego. Do wyborów zgłosiło się 4 kandydatów. liczba uzyskanych głosów przez kandydatów:

1) Gleń Wiktoria – 71

2) Gdowik Filip – 32

3) Parys Kinga – 41

4) Kinga Leśniak – 25

Opiekunowie SU: mgr Małgorzata Pieprzak

Z dniem 01.10.2022 r. powołana została Rada SU  na rok szkolny 2022/2023 w składzie:

1) Przewodnicząca: Gleń Wiktoria

2) Z-ca Przewodniczącego: Gdowik Filip

3) Skarbnik: Parys Kinga

4) Sekretarz: Leśniak Kinga

Możliwość komentowania została wyłączona.