Podarunki dla Domu Dziecka w Strzyżowie

Wieloletnią tradycją ZST jest to, że corocznie z okazji Świętego Mikołaja nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni naszej szkoły przygotowują prezenty dla dzieci z Domu Dziecka w Strzyżowie. W tym roku nie mogło być inaczej. Pracownicy przygotowali podarki, a członkowie Szkolnego Koła Caritas wraz z opiekunem wcielili się w rolę Mikołaja  i jego pomocników.