Spotkanie z Przedstawicielami PPP w Ropczycach oraz funkcjonariuszką KPP

23 listopada 2022 r odbyło się spotkanie dla uczniów klas pierwszych i drugich z funkcjonariuszką KPP w Ropczycach panią nadkomisarz Dominiką Oleś oraz przedstawicielami PPP w Ropczycach pedagogiem panią Agnieszką Nazimek i psychologiem panem Kamilem Frącem. Głównym celem spotkania było zapoznanie młodzieży z najważniejszymi przepisami zawartymi w Ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich dotyczącymi przeciwdziałania wszelkim objawom demoralizacji i przestępczości osób nieletnich. Policjantka uświadomiła młodzieży o grożących im niebezpieczeństwach związanych ze spożywaniem alkoholu, substancji psychoaktywnych, paleniem papierosów i e papierosów. Poruszyła również problem wymuszeń, kradzieży, bójek, rozbojów, napaści i handlu ludźmi. Przypomniała młodzieży o obowiązku nauki oraz rozważnym zamieszczaniu i rozpowszechnianiu wszelkich informacji na portalach internetowych i grupach rówieśniczych. Przedstawiciele Poradni poświęcili swoją prelekcję cyberprzemocy oraz jej wpływowi na drugiego człowieka. Na spotkaniu uczniowie dowiedzieli, że warto być uważnym, empatycznym i reagować gdy komuś dzieje się krzywda. Młodzieży zostało przypomniane gdzie może szukać pomocy w szkole i poza nią.

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.