Harcerska Gwiazdka z Nieba

Drodzy Uczniowie, Nauczyciele, Rodzice! Serdecznie zapraszamy Was do włączenia się w coroczną Akcję Harcerska Gwiazdka z Nieba. Produkty żywnościowe tj. kasze, makarony, ryż, cukier, mąkę, przyprawy, olej, kakao, konserwy oraz środki chemiczne można składać do 8 grudnia w budynku A do pedagoga szkolnego pani Anny Szeligi Kuźniar, natomiast w budynku B do pani Teresy Koszeli.

Spotkanie z Przedstawicielami PPP w Ropczycach oraz funkcjonariuszką KPP

23 listopada 2022 r odbyło się spotkanie dla uczniów klas pierwszych i drugich z funkcjonariuszką KPP w Ropczycach panią nadkomisarz Dominiką Oleś oraz przedstawicielami PPP w Ropczycach pedagogiem panią Agnieszką Nazimek i psychologiem panem Kamilem Frącem. Głównym celem spotkania było zapoznanie młodzieży z najważniejszymi przepisami zawartymi w Ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich dotyczącymi przeciwdziałania wszelkim objawom demoralizacji i przestępczości osób nieletnich. Policjantka uświadomiła młodzieży o grożących im niebezpieczeństwach związanych ze spożywaniem alkoholu, substancji psychoaktywnych, paleniem papierosów i e papierosów. Poruszyła również problem wymuszeń, kradzieży, bójek, rozbojów, napaści i handlu ludźmi. Przypomniała młodzieży o obowiązku nauki oraz rozważnym zamieszczaniu i rozpowszechnianiu wszelkich informacji na portalach internetowych i grupach rówieśniczych. Przedstawiciele Poradni poświęcili swoją prelekcję cyberprzemocy oraz jej wpływowi na drugiego człowieka. Na spotkaniu uczniowie dowiedzieli, że warto być uważnym, empatycznym i reagować gdy komuś dzieje się krzywda. Młodzieży zostało przypomniane gdzie może szukać pomocy w szkole i poza nią.