Konsultacje eksperckie

W dniu 11 maja 2022 roku w Zespole Szkół Technicznych im.prof. K.Olszewskiego w Sędziszowie Małopolskim odbyły się indywidualne i grupowe konsultacje eksperckie  dla nauczycieli Technikum nr 1 w Sędziszowie Młp. wsparte o zajęcia modelowe. Kadrze nauczycieli przybliżono tematykę dotyczącą pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole ogólnodostępnej. Omówiona została także problematyka dotycząca dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb uczniów oraz rodzaju metod pracy z uczniami. Ważnym etapem spotkania było zaprezentowanie i omówienie tematyki z zakresu „Metody aktywizujące – Charakterystyka, przykłady, wady i zalety.” Podsumowaniem spotkania były zajęcia modelowe z zakresu terapii zajęciowej oparte o metodę carvingu.

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.