Żywe Muzeum

50 uczniów ZST wraz z opiekunami: Panią Renatą Białek, Panem Wojciechem Czubochą, Panią Bożeną Feret oraz Panem Jerzym Marchlikiem wybrało się do Rzeszowa do IPN, aby wziąć udział w grze miejskiej „Żywe Muzeum”. Uczestnicy otrzymali mapki wraz z zadaniami do wykonania. Wszyscy bardzo zaangażowali się, aby osiągnąć wyznaczony cel. Gra polegała na odszukaniu miejsc, w centrum miasta, gdzie uczniowie mieli okazje spotkać się z wieloma osobami zasłużonymi dla Ojczyzny m. in. działającymi w opozycji w stanie wojennym.

Celem projektu Żywe Muzeum jest :

• popularyzowanie najnowszej historii Polski związanej z powstaniem NSZZ „Solidarność” i wprowadzeniem stanu wojennego.

• budowanie poczucia dumy i tożsamości narodowej w kontekście historii narodów europejskich.

• kształtowanie świadomej postawy patriotycznej i obywatelskiej motywującej do odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym i publicznym.

• upowszechnianie miejsc historycznych związanych z lokalną społecznością.

• prezentowanie treści historycznych w nowoczesnej formie.

• rozbudzanie postaw dociekliwości poznawczej.

Organizatorami tego projektu byli:

Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie oraz Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciw Narodowi Polskiemu Oddział w Rzeszowie.

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.