Obchody 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego.

40 lat temu miały miejsce wydarzenia, które trwale zapisały się w historii Polski. Pacyfikacja Kopalni „Wujek” i wprowadzenie stanu wojennego miały niebagatelny wpływ na ówczesne społeczeństwo i kierunek zmian zachodzących w kolejnych latach. W czterdziestą rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Zespole Szkół Technicznych w Sędziszowie Młp. odbyło się spotkanie młodzieży, nauczycieli na czele z Panią Dyrektor Sabiną Kolbusz oraz Wicestarostą powiatu ropczycko-sędziszowskiego Panią dr Bernadetą Frysztak z panem Marianem Irzykiem – działaczem podziemia antykomunistycznego w PRL oraz członkiem NSZZ Solidarność. Pan Marian opowiadał młodzieży o swojej działalności od roku 1980, a w szczególności o swoich przeżyciach ze stanu wojennego. Dowiedzieliśmy się m.in., że od 1982 r. kolportował podziemne wydawnictwa w ramach działalności w Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie, brał czynny udział w uroczystościach organizowanych przez podziemie antykomunistyczne. Przez cały okres działalności w podziemnych strukturach był przesłuchiwany, zastraszany i kontrolowany operacyjnie przez funkcjonariuszy SB. Wieczorem w Kościele Farnym pw. NNMP w Sędziszowie Młp. odbyła się Msza Św. zamówiona przez NSZZ Solidarność przy PZL, w której brał udział Poczet Sztandarowy, Pani Dyrektor oraz Nauczyciele ZST. Po nabożeństwie przedstawiciele NSZZ Solidarność, Burmistrz Sędziszowa Młp. Pan Bogusław Kmieć oraz Wicestarosta powiatu ropczycko-sędziszowskiego Pani dr Bernadeta Frysztak złożyli kwiaty przy pomniku bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Pamiętamy!

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.