Informacje dotyczące nauczania zdalnego

Dyrektor ZST przypomina, że w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od 20 grudnia 2021 roku do 9 stycznia 2022 roku w naszej szkole będzie prowadzone nauczanie zdalne z wyjątkiem zajęć praktycznych, które będą się odbywały stacjonarnie. Zdalne nauczanie będzie prowadzone zgodnie z tygodniowym wymiarem zajęć. W środę 22 grudnia 2021, w związku z zebraniem Rady Pedagogicznej o godz. 13.00, lekcje będą skrócone wg obowiązującego harmonogramu. Zajęcia lekcyjne odbywać się będą 20, 21, 22 grudnia 2021 roku oraz 3, 4, 5 stycznia 2022 roku zgodnie z obowiązującym rozkładem zajęć.

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.