Patent w rzemiośle.

Międzynarodowa wymiana w kształceniu zawodowym – rzemiosło fryzjerskie. W piątek, w ZST odbyło się spotkanie naszej Dyrekcji z delegacjami z Zespołu Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu oraz delegacją z Niemiec (Bezirksregierung Arnsberg). Rozmowy dotyczyły przygotowania i realizacji praktyk zawodowych.
Projekt ma na celu:

  • umiędzynarodowienie kształcenia zawodowego poprzez współpracę szkoły w Polsce z zakładami pracy w Niemczech i Francji
  • podniesienie kompetencji zawodowych, językowych i międzykulturowych uczestników
  • wspieranie praktykantów w podwyższeniu ich kompetencji zawodowych, językowych
  •  ułatwienie osobistego rozwoju, zdolności adaptacyjnych, włączenie społeczne i zwiększenie szans na zatrudnienie
  • podnoszenie atrakcyjności szkolenia zawodowego.
Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.