Wyjazd Do Kina Helios

Uczniowie klasy 2a i 3c wraz z wychowawcami pojechali do kina Helios w Rzeszowie na projekcję filmu „After” w ramach integracji klasowej. Celem i założeniem programowym wycieczki było:
– kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez aktywny odbiór sztuki filmowej (edukacja medialna);
– kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych (kino) oraz w środkach transportu;
– integracja uczniów i wzmocnienie więzi koleżeńskiej;
– poznanie nowych miejsc z zakresu kultury w regionie – kino w Rzeszowie.
Po zakończeniu seansu, uśmiechnięci i pełni pozytywnych wrażeń, wróciliśmy do szkoły.

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.