Wyjazd Do Kina Helios

Uczniowie klasy 2a i 3c wraz z wychowawcami pojechali do kina Helios w Rzeszowie na projekcję filmu „After” w ramach integracji klasowej. Celem i założeniem programowym wycieczki było:
– kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez aktywny odbiór sztuki filmowej (edukacja medialna);
– kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych (kino) oraz w środkach transportu;
– integracja uczniów i wzmocnienie więzi koleżeńskiej;
– poznanie nowych miejsc z zakresu kultury w regionie – kino w Rzeszowie.
Po zakończeniu seansu, uśmiechnięci i pełni pozytywnych wrażeń, wróciliśmy do szkoły.

Współpraca ze Specjalistycznym Centrum Wspierającym Edukację Włączającą SCWEW w Ropczycach.

Informujemy, że nasza szkoła nawiązała współpracę ze Specjalistycznym Centrum Wspierającym Edukację Włączającą- SCWEW w Ropczycach. Jest to placówka, w której zespół specjalistów rozpoznaje zróżnicowane potrzeby dzieci i młodzieży! Jeżeli zauważyli Państwo, że Wasze dziecko jest wybitnie zdolne i poszukuje dla siebie ścieżki rozwoju edukacyjnego i zawodowego albo przeciwnie ma trudności z nauką, zachowaniem, odnalezieniem się w środowisku szkolnym – to konsultacje w SCWEW będą najlepszym rozwiązaniem. SCWEW w swoim zespole posiada pedagogów, terapeutów, lekarzy specjalistów m.in.psychologa, neurologa i psychiatrę! Konsultacje udzielane są BEZPŁATNIE! Jeśli czujecie Państwo, że Wasze dziecko potrzebuje specjalistycznego wsparcia, porady, konsultacji – jak najszybciej umówcie wizytę! Pełnoletni uczniowie mogą umówić się samodzielnie. Ze strony ZST koordynatorem jest Pani Pedagog Anna Szeliga-Kuźniar, która udzieli Państwu wszystkich szczegółowych informacji. Zapraszamy do kontaktu.