Ogłoszenie

Kierownik Kształcenia Praktycznego Zespołu Szkół Technicznych im. prof. Karola Olszewskiego w Sędziszowie Młp. informuje, że od poniedziałku, 22 marca 2021 roku nadal obowiązują dotychczasowe zasady funkcjonowania szkół. Uczniowie szkół ponadpodstawowych do 9 kwietnia br. będą uczyć się zdalnie, poza wyjątkami dotyczącymi kształcenia zawodowego i możliwością organizowania tzw. próbnych egzaminów na terenie szkoły. W ramach wsparcia do Państwa dyspozycji pozostają: kierownik, pedagog, wychowawcy i nauczyciele uczący. Konsultacje dla Uczniów odbywają się zgodnie z planem podanym przez wychowawców. Kontakt również za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Kolejne decyzje dotyczące funkcjonowania szkół i placówek będą podejmowane po 9 kwietnia.

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.