Bezpieczne korzystanie z Internetu

By móc bezpiecznie korzystać z Internetu uczniowie ZST uczestniczyli w interesującym szkoleniu e learning przeprowadzonym przez nauczycieli informatyki i pedagoga szkolnego.