Ogłoszenie

Dyrektor szkoły informuje,
że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 roku, zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zajęcia dydaktyczno – wychowawcze są zawieszone, a do 7 czerwca 2020 roku przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty.

W okresie zawieszenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych nauka nadal będzie odbywać się na odległość. W ramach wsparcia do Państwa dyspozycji pozostają: dyrektor szkoły, pedagog, wychowawcy i nauczyciele uczący. Konsultacje nauczycieli dla Rodziców i Uczniów odbywają się poprzez kontakt mailowy, za pomocą dziennika elektronicznego, a dyrektor i wychowawcy pozostają również do dyspozycji w kontakcie telefonicznym. Prosimy uczniów, rodziców i opiekunów o sprawdzanie informacji w dzienniku elektronicznym.
Od 25 maja 2020 roku zapraszamy absolwentów na konsultacje, które będą się odbywały zgodnie z ustalonym przez nauczycieli harmonogramem oraz z zachowaniem procedur postępowania mających na celu zapobieganie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły w trakcie prowadzonych w szkole konsultacji.

Dyżury Nauczanie Zdalne – pobierz plik

 Do dnia 7 czerwca 2020 roku 
KONTAKT TELEFONICZNY POD NUMERAMI:
Sekretariat szkoły tel. (17) 22 16 424

Dyrektor tel. kom. 667 788 103

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.