Informacja na temat naboru do szkół ponadpodstawowych

Uprzejmie informujemy, że postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych (liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia) będzie przeprowadzane w nowych terminach określonych przez Ministra Edukacji Narodowej. W związku z powyższym dotychczasowy harmonogram naboru uległ zawieszeniu i funkcjonalność rejestracji kandydatów do szkół ponadpodstawowych na platformie elektronicznej VULCAN nie jest aktywna. Zostanie ona przywrócona po ogłoszeniu nowego harmonogramu naboru przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Informacje na temat nowych terminów postępowania rekrutacyjnego, w tym uruchomienia rejestracji kandydatów do szkół ponadpodstawowych, będą zamieszczone na stronie Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego oraz stronach poszczególnych szkół ponadpodstawowych.

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.