Ogłoszenie

Dyrektor szkoły informuje,
że zgodnie z nowelizacją rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej
do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty.

Zostały również podane terminy egzaminów: część pisemna egzaminu maturalnego w terminie głównym dla absolwentów wszystkich typów szkół rozpocznie się w poniedziałek, 8 czerwca 2020 roku i potrwa do 29 czerwca. W tym roku nie będzie egzaminów ustnych. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (Formuła 2012 i Formuła 2017) potrwa od 22 czerwca do 9 lipca br.

Zaplanowane dni wolne: 29 kwietnia oraz 4 – 6 maja 2020 roku, Zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. prof. Karola Olszewskiego w Sędziszowie Młp. z dnia 22 kwietnia 2020 roku, zostają anulowane. W dniach tych odbywają się zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w formie zdalnej. 

W związku z obecną sytuacją nauka nadal będzie odbywać się na odległość. W ramach wsparcia do Państwa dyspozycji pozostają: dyrektor szkoły, pedagog, wychowawcy i nauczyciele uczący. Konsultacje nauczycieli dla Rodziców i Uczniów odbywają się poprzez kontakt mailowy, za pomocą dziennika elektronicznego, a dyrektor i wychowawcy pozostają również do dyspozycji w kontakcie telefonicznym. Prosimy uczniów, rodziców i opiekunów o sprawdzanie informacji w dzienniku elektronicznym.

Dyżury Nauczanie Zdalne – pobierz plik

Do dnia 24 maja 2020 r. budynek szkoły jest zamknięty.
KONTAKT TELEFONICZNY POD NUMERAMI:
Sekretariat szkoły tel. (17) 22 16 424

Dyrektor tel. kom. 667 788 103

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.