Przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym-realizacja „Programu wychowawczo-profilaktycznego”

W ramach realizacji Programu wychowawczo-profilaktycznego w zakresie przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym: agresji i przemocy, profilaktyki uzależnień i narkomanii został zorganizowany cykl spotkań uczniów z funkcjonariuszami Policji, psychologami i terapeutami. Podczas spotkań policjanci przypomnieli uczniom o bezwzględnym stosowaniu się do zasad i norm regulujących funkcjonowanie jednostki w społeczeństwie. Mówili przede wszystkim o konsekwencjach prawnych negatywnych zachowań młodzieży. Omówili także zasady bezpieczeństwa i postawy jakie uczniowie powinni prezentować w szkole i poza nią w środowisku rówieśniczym i rodzinnym. Policjanci poruszyli również tematykę bezpiecznego korzystania z Internetu. Podkreślali korzyści jak i zagrożenia płynące z użytkowania komputera i Internetu. Psycholog z kolei przestrzegała uczniów przed konsekwencjami zdrowotnymi i społecznymi wynikającymi z używania alkoholu, nikotyny i innych środków psychoaktywnych. Podkreślała, że nadmierne, niekontrolowane użytkowanie Internetu ma negatywny wpływ na relacje rodzinne i rówieśnicze, wyniki edukacyjne a w konsekwencji na życie zawodowe.

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.