Kurs kosmetyczno – fryzjerski

W Zespole Szkół Technicznych odbył się kurs kosmetyczno – fryzjerski w ramach projektu „Zawodowcy na start” realizowanego przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie w partnerstwie z Powiatem Ropczycko-Sędziszowskim oraz Powiatem Strzyżowskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lat 2014-2020. W kursie brało udział 12 uczniów z klas w zawodzie technik usług fryzjerskich. W ramach kursu w wymiarze 120 godzin uczestnicy byli przygotowywani do egzaminu na czeladnika. Egzamin zewnętrzny na czeladnika odbędzie się 28 marca, a przeprowadzi go komisja z Izby Rzemieślniczej z Lublina. Egzamin przeprowadzany będzie w dwóch etapach: etap praktyczny (polega na samodzielnym wykonaniu przez kandydata zadań egzaminacyjnych sprawdzających umiejętności praktyczne) i etap teoretyczny (odbywa się w dwóch częściach: pisemnej i ustnej). M.D.

« z 11 »
Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.