Program profilaktyczny pn. Podstępne WZW

W bieżącym tygodniu pedagog szkolny pani Anna Szeliga- Kuźniar w ramach promocji zdrowia w ZST zrealizowała Program profilaktyczny pn. Podstępne WZW mający na celu podniesienie świadomości uczniów na temat zagrożeń związanych z ryzykiem zakażenia wirusowym zapaleniem wątroby typu B i C oraz sposobów zapobiegania im. W realizacji programu uczestniczyli uczniowie ze wszystkich klas pierwszych. Zajęcia  miały na celu podniesienie świadomości uczniów na temat zagrożeń związanych z ryzykiem zakażenia wirusowym zapaleniem wątroby typu B i C oraz sposobów zapobiegania im. Program został przeprowadzony przy współpracy Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ropczycach, który przekazał plakaty, broszury edukacyjne i zakładki dla uczniów. Pedagog

« z 2 »
Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.