Wsparcie stypendialne dla 2 uczennic Zespołu Szkół Technicznych

Uczennice z klas III Technik Usług Fryzjerskich i Technik Handlowiec  otrzymały w tym roku szkolnym wsparcie stypendialne w kwocie 4000 zł w ramach projektu Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – rok szkolny 2017/2018. Są to: Aneta Kowalska i Małgorzata Łagowska. Projekt był  skierowany do uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, kształcących się w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych. Wnioski naszych uczennic spełniły wymagania merytoryczne, zostały pozytywnie rozpatrzone, co jest dla nas dużym sukcesem. Autorem wniosków i opiekunem stypendystek jest pani Teresa Koszela i pan Jan Flisak. Teraz Nasze stypendystki czeka realizacja programu rozwoju stypendysty. Naszym stypendystkom życzymy samych sukcesów i owocnej pracy. T.K.

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.