Konkurs na najpiękniejszy list otwarty

Biblioteka szkolna zaprasza uczniów wszystkich klas do udziału w konkursie literackim na odręcznie napisany list otwarty.
Regulamin konkursu:
1.CEL
Celem konkursu jest rozbudzanie zainteresowań czytelniczych; zachęcanie i mobilizowanie uczniów do regularnego czytania; właściwe zagospodarowanie wolnego czasu; ocalenie od zapomnienia sztuki pisania listów, w tym  przykładanie wagi do estetycznego i czytelnego zapisu treści listu; rozwijanie wyobraźni i umiejętności swobodnego wyrażania siebie poprzez własne teksty.
2. TEMAT
Warto przeczytać…
Każdy uczestnik ma prawo do dowolnej interpretacji tematu i rozwinięcie według własnego uznania.

3.FORMA
Prace konkursowe muszą być napisane na papierze (kartka z zeszytu, papeteria itp.) odręcznie czytelnym pismem w języku polskim i mieć formę listu w kopercie. Listy nieczytelne nie będą oceniane. W kopercie powinna się znajdować także osobna kartka z danymi uczestnika: imieniem i nazwiskiem, klasą.
4.TERMIN I MIEJSCE
Prace należy przynosić do biblioteki szkolnej do dnia 05. 01. 2018r.
Konkurs jest otwarty dla uczniów wszystkich klas ZST. M.P.

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.