Spotkanie informacyjno–promocyjne dla Rodziców

W dniu 15 listopada 2017 roku odbyło się spotkanie informacyjno–promocyjne dla rodziców uczniów klasy pierwszej i drugiej w zawodzie technik mechanik, dotyczące projektu pisanego w partnerstwie z PZL Sędziszów „Zawód z przyszłością”, realizowanego w ramach konkursu RPPK.09.04.00-IP.01-18-15/17 z Działania 9.4 w ramach RPO WP na lata 2014-2020. Spotkanie prowadził pan Marcin Kołodziej Kierownik Szkolenia Praktycznego, w spotkaniu uczestniczył przedstawiciel PZL Sędziszów pan Grzegorz Trafiał pełnomocnik Prezesa Zarządu ds. Wydajności Produkcji. Na spotkaniu rodzice zostali poinformowani o celach, zaletach i sposobie realizacji projektu. M.K.

No Images found.

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.