„Zawodowcy bliżej Europejskiego rynku pracy i usług”

W tym roku szkolnym Zespół Szkół Technicznych im prof. Karola Olszewskiego w Sędziszowie realizuje projekt unijny „Zawodowcy bliżej Europejskiego rynku pracy i usług”.
Beneficjentami projektu jest 20 uczniów obecnej klasy trzeciej technikum handlowego, mechanicznego i usług fryzjerskich, którzy będą odbywać staż w ramach czterotygodniowych praktyk uczniowskich przewidzianych w tych zawodach. Udział tych uczniów w projekcie wydaje się być doskonałą możliwością zdobycia zagranicznego doświadczenia zawodowego. Staż umożliwi uczniom doskonalenie języka obcego oraz pozwoli na poznanie kultury i zwyczajów kraju goszczącego poprzez różnorodny program językowo-kulturowy przygotowany w ramach projektu.
Praktyka będzie odbywać się w lutym i marcu 2018 r. w Bradze – w Portugalii. Partner zagraniczny zapewnia realizację wszystkich wymagań wynikających z projektu i programu Erasmus+: utrzymanie oraz organizację praktyki. Wybrany przez szkołę do realizacji projektu partner posiada bardzo duże doświadczenie w realizacji programów unijnych co daje dużą pewność realizacji założonych przez nauczycieli pracujących nad projektem celów stażu zawodowego, przez co beneficjenci zyskają wiele nowych umiejętności, kompetencji i doświadczeń nie tylko zawodowych, ale również życiowych, co pozwoli z innej perspektywy patrzeć na przyszłość. Praktyki zawodowe będą się odbywać w nowocześnie zarządzanych i  zorganizowanych firmach w Portugalii, z podziałem na branże (handlowa, mechaniczna, fryzjerska).
Po zakończonych praktykach uczniowie otrzymają dokument Europass i inne certyfikaty potwierdzające zdobyte umiejętności i kwalifikacje. Certyfikaty będą  wystawione przez organizacje pośredniczące i przyjmujące.
Należy dodać, że przygotowanie, wyjazd oraz utrzymanie uczniów w Portugalii jest całkowicie finansowane ze środków programu unijnego Erasmus +, a program kulturowy obejmował będzie m.in. zwiedzanie Lizbony czy pielgrzymkę do Fatimy. R.B.

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.