Wrzesień w ZST upłynął pod hasłem: Promocja bezpiecznego Internetu!

Internet to obecnie największe źródło informacji. Poza funkcjami informacyjnymi, edukacyjnymi czy komunikacyjnymi, staje się bardzo często narzędziem wykorzystywanym do przemocy, pornografii czy łatwym sposobem na wyłudzenie informacji. Niepokojące jest to, że zagrożenia takie dotykają w pierwszej kolejności dzieci i młodzież, które posiadają w tej chwili powszechny dostęp do Internetu zarówno w domu jak i w szkole.
W tym miesiącu poświęciliśmy dużo czasu aby kształtować właściwe nawyki użytkowania Internetu, uświadomienie młodym ludziom zagrożeń i przekazanie zasad bezpiecznego korzystania z sieci.
21 września wszyscy uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunami uczestniczyli w Konferencji „Hejt i mowa nienawiści w Internecie” w ramach Projektu „Surfer nie hejter-przeciwdziałanie internetowemu hejtowi i mowie nienawiści „w powiecie ropczycko-sędziszowskim koordynowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Uczniowie i nauczyciele pozyskali wiele cennych informacji nt. zjawiska hejtu, konsekwencji przemocy w Internecie oraz zasad bezpiecznego jego użytkowania.
Powyższą tematykę uczniowie klas I hd, I m, II eh i III mh kontynuowali w szkole w czterech cyklach trzygodzinnych warsztatów 28 i 29 września prowadzonych przez specjalistę C Sz-T panią Justynę Wróbel.
Realizacja tej formy zajęć była możliwa dzięki współpracy z Centrum Szkoleniowo-Terapeutycznym SELF, które realizowało w naszej szkole projekt „Młodzież i dzieci – od dziś bezpieczni w sieci” w ramach programu Ministra Zdrowia na lata 2015-2018. Działania o tematyce bezpiecznego użytkowania Internetu będą nadal kontynuowane w formie szkoleń e-learning. Pedagog Anna Szeliga-Kuźniar.

« z 2 »
Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.