Szkolny Konkurs Plastyczny pod hasłem CZYTAM – POLECAM

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
NA PLAKAT POD HASŁEM CZYTAM – POLECAM

Konkurs jest organizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Głównym celem konkursu jest stworzenie plakatu, który zainspiruje do czytania książek. Plakat powinien zawierać tytuł polecanej książki, może zawierać hasło reklamowe.  

I. Organizator: Biblioteka Szkolna w Zespole Szkół Technicznych im. prof. Karola Olszewskiego w Sędziszowie Młp.
II. Cele konkursu: – rozbudzanie i kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez tworzenie prac plastycznych, – promocja czytelnictwa wśród młodzieży, – kształcenie umiejętności tworzenia plakatu, – rozwijanie zainteresowań, umiejętności plastycznych i kreatywności.
III. Uczestnicy: Konkurs skierowany jest do uczniów wszystkich klas  ZST w Sędziszowie Młp.
IV. Technika wykonania: – przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie plakatu na podłożu papierowym w formacie minimum A3, –  do konkursu każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę, –  praca może zostać wykonana dowolną techniką plastyczną,           np. rysunek, malarstwo, kolaż.
V. Forma prac: – prace powinny być wykonane samodzielnie przez uczniów w określonym wymiarze tylko w celach tego konkursu, – prace należy opatrzyć metryczką umieszczoną na odwrocie pracy, zawierającą: imię i nazwisko autora, klasę, – praca powinna zawierać konkretny tytuł książki, należy dołączyć informację zawierającą imię i nazwisko autora reklamowanej książki, tytuł oraz nazwę wydawnictwa, – prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane, – prace nie podlegają zwrotowi.
VI. Kryteria oceny: prace będą oceniane przez komisję konkursową pod względem zgodności z tematem konkursu, oryginalność i estetykę wykonania.
VII. Nagrody: – Za trzy pierwsze miejsca przewidziane są dyplomy i drobne upominki.
VII. Termin składania prac konkursowych upływa w dniu 31 października 2017 r. (Prace przekazujemy do biblioteki szkolnej).

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.